Phải xin giấy phép khi xây nhà nhiều tầng ở nông thôn

| 20-07-2020, 03:42 | Kiến thức

Anh Sang đang có mong muốn xây nhà 7 tầng. Hiện ang đang sống tại nông thôn thì liệu có cần xin giấy phép xây dựng hay không?


Theo quy định của Luật Xây dựng hiện hành, ngoại trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thì mọi công trình xây dựng ở nông thôn tại khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt, nhà ở riêng lẻ tại nông thôn đều không cần xin giấy phép xây dựng. 

Song, kể từ ngày 1/1/20021, theo Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020, xây dựng nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng trở lên tại nông thôn sẽ cần phải có giấy phép xây dựng. Có 449/462 đại biểu tán thành quy định mới này và Quốc hội cũng đã thông qua vào ngày 17/6/2020. 

Phải xin giấy phép khi xây nhà nhiều tầng ở nông thôn
Quy định xây nhà riêng lẻ từ 7 tầng trở lên ở nông thôn phải xin giấy phép xây dựng sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2021. Ảnh minh họa: Internet

Cũng theo quy định mới của luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Xây dựng có hiệu lực từ 1/1/2021, ngoại trừ 10 trường hợp được miễn giấy phép xây dựng, việc xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ sẽ là bắt buộc nếu không sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật hiện hành. Theo đó, mức xử phạt khi tổ chức thi công công trình không có giấy phép xây dựng được quy định tại khoản 5 điều 15 Nghị định 139/2017/NĐ-CP như sau:

- Phạt từ 10-20 triệu đồng đối với trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc xây dựng công trình khác không thuộc các trường hợp quy định tại điểm b, điểm c khoản này;

- Phạt từ 20-30 triệu đồng đối với trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị;

- Phạt từ 30-50 triệu đồng đối với trường hợp xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây dựng.

Bên cạnh đó, có thể yêu cầu buộc phải tháo dỡ đối với trường hợp xây nhà không phép. Quy định tại Khoản 12 và 13 Điều này cũng có phương án xử phạt đối với công trình đang thi công thuộc diện trên: 

- Lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm dừng việc thi công xây dựng công trình

-Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong vòng 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính sẽ phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh hoặc cấp giấy phép xây dựng

- Sau khi kết thúc thời hạn quy định tại điểm b khoản này, nếu tổ chức, cá nhân vi phạm không xuất trình với người có thẩm quyền xử phạt giấy phép xây dựng hoặc giấy phép xây dựng được điều chỉnh thì công trình, phần công trình xây dựng vi phạm sẽ bị áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ.


(Theo ThanhnienViet)
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm