Quy định về chuyển đổi đất trồng lúa, ưu tiên chuyển đổi đất sản xuất lúa hiệu quả thấp

30-01-2021, 03:13 | Góc pháp luật |


Quy định về chuyển đổi đất trồng lúa, ưu tiên chuyển đổi đất sản xuất lúa hiệu quả thấp

Chuyển đổi đất trồng lúa ưu tiên nơi sản xuất lúa hiệu quả thấp (Ảnh minh họa)


Cụ thể, việc chuyển đổi diện tích đất lúa và diện tích gieo trồng lúa như sau:

- Chuyển đổi đất lúa ưu tiên nơi sản xuất lúa hiệu quả thấp, thường xuyên bị ảnh hưởng mặn, hạn, ngập úng sang các mục đích nông nghiệp khác có hiệu quả cao.

Hạn chế việc chuyển đổi đất lúa có độ phì cao, năng suất cao, có hệ thống thủy lợi hoàn chỉnh; chấm dứt tình trạng bỏ hoang đất lúa.

- Diện tích gieo trồng lúa chuyển đổi linh hoạt theo hướng tăng tỷ lệ diện tích lúa luân canh (với rau màu, thủy sản) đáp ứng nhu cầu thị trường.

Bên cạnh đó, Đề án cung đặt mục tiêu cụ thể về diện tích đất trồng lúa trong thời gian tới như sau:

- Chỉ tiêu đến năm 2025: Giữ diện tích đất lúa 3,6-3,7 triệu ha, diện tích gieo trồng 7,0-7,2 triệu ha,...

- Chỉ tiêu đến năm 2030: Giữ diện tích đất lúa 3,5 triệu ha, linh hoạt diện tích gieo trồng,...


Quyết định 555/QĐ-BNN-TT có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định 1898/QĐ-BNN-TT ngày 23/5/2016.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN