Tổng hợp 5 loại hợp đồng nhà ở không cần công chứng, chứng thực

22-01-2021, 08:30 | Góc pháp luật |

Tổng hợp 5 loại hợp đồng nhà ở không cần công chứng, chứng thực

Hợp đồng về nhà ở không cần công chứng, chứng thực


(1) Tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương;

(2) Mua bán, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

(3) Mua bán, cho thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư;

(4) Góp vốn bằng nhà ở mà có một bên là tổ chức;

(5) Cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở.


Đối với 05 loại hợp đồng nêu trên thì pháp luật không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp các bên có nhu cầu, theo đó:

- Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là do các bên thỏa thuận;

- Trường hợp các bên không có thỏa thuận thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm ký kết hợp đồng.

Đối với các trường hợp còn lại như hợp đồng về mua bán, tặng cho, đổi, góp vốn, thế chấp nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại thì phải thực hiện công chứng, chứng thực bình thường và thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm công chứng, chứng thực hợp đồng.

Căn cứ pháp lý: Theo Khoản 1, Khoản 2 Điều 122 Luật Nhà ở 2014.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN