Kiến nghị miễn giấy phép xây dựng nhà ở thuộc dự án đã phê duyệt

| 4-03-2020, 02:20 | Chính sách

Đó là một trong những nội dung kiến nghị vừa được Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) gửi tới Bộ Xây dựng và Thủ tướng Chính phủ.

Kiến nghị miễn giấy phép xây dựng nhà ở thuộc dự án đã phê duyệt
Kiến nghị miễn giấy phép xây dựng nhà ở thuộc dự án đã phê duyệt.

Theo VNREA, thực tế, tại các dự án đầu tư bất động sản du lịch, chủ đầu tư vẫn phải xin giấy phép xây dựng đối với từng công trình nhà phố thương mại, biệt thự du lịch có quy mô, yêu cầu kỹ thuật tương tự như nhà ở trong các dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở dù dự án đã có quy hoạch chi tiết 1/500 được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Điều này làm gia tăng thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp trong khi không phục vụ thiết thực cho mục tiêu quản lý nhà nước.

Mặt khác, tại điểm h khoản 1 điều 2 Nghị quyết 43/NQ-CP ngày 6/6/2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh có quy định “Không yêu cầu thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng đối với công trình của dự án đầu tư thuộc khu vực đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500”.

Theo đó, VNREA kiến nghị sửa đổi điểm g khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng theo hướng: “Nhà ở, công trình xây dựng có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500m2 thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500”.

Mục đích của việc quy định điều kiện cấp giấy phép xây dựng về bản chất chỉ là để cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường... Ví dụ: xem xét sự phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng; phù hợp với mục đích sử dụng đất; bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ... trước khi cấp giấy phép xây dựng.

Từ những phân tích nêu trên, có thể khẳng định nếu việc cấp giấy phép xây dựng “lặp lại” những quy định trong các văn bản pháp luật liên quan như Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Phòng cháy chữa cháy... sẽ tăng thêm gánh nặng thủ tục hành chính lên doanh nghiệp.

Do đó, nên thay đổi một số điều khoản theo hướng đơn giản những thủ tục, trình tự để doanh nghiệp “dễ thở” hơn trong việc đi xin cấp phép xây dựng. Bên cạnh đó, đảm bảo hạn chế tối đa những quy định dẫn tới việc cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền lạm quyền để gây khó khăn cho chủ đầu tư khi thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng.

DiaOcOnline.vn – Theo VTC

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm