Top 40 tòa nhà cao nhất TP.HCM hiện tại

Linh Giang Trần Linh Giang Trần | 20-04-2021, 10:09 | Bầu chọn

Chi tiết Top 40 tòa nhà cao nhất TP.HCM đã hoàn thành, riêng tòa nhà Saigon One Tower đang tạm ngưng thi công. Nguồn dữ liệu Wikipedia.

STT

Tòa nhà

Thành phố

Chiều cao

Số tầng

Năm hoàn thành

1

Vincom Landmark 81

TP.HCM

461,2 m (1.513 ft)

81

2018

2

Bitexco Financial Tower

TP.HCM

262 m (860 ft)

68

2010

3

Vietcombank Tower

TP.HCM

206 m (676 ft)

35

2015

4

Saigon One Tower

TP.HCM

195,3 m (641 ft)

42

Tạm ngưng thi công

5

Saigon Center 2

TP.HCM

193,7 m (635 ft)

42

2017

6

Vinhomes Park 6

TP.HCM

184 m (604 ft)

51

2017

7

Vinhomes Aqua 1

TP.HCM

184 m (604 ft)

50

2018

8

Vinhomes Aqua 2

TP.HCM

184 m (604 ft)

50

2018

9

Vinhomes Landmark Plus A

TP.HCM

178 m (584 ft)

50

2018

10

Vinhomes Landmark 2

TP.HCM

178 m (584 ft)

50

2017

11

Vinhomes Landmark 3

TP.HCM

178 m (584 ft)

50

2017

12

Vinhomes Landmark 4

TP.HCM

178 m (584 ft)

50

2017

13

Vinhomes Landmark 5

TP.HCM

178 m (584 ft)

50

2017

14

Vinhomes Luxury 6

TP.HCM

175 m (574 ft)

47

2018

15

Sunwah Pearl 1

TP.HCM

174 m (571 ft)

45

2020

16

Sunwah Pearl 2

TP.HCM

174 m (571 ft)

45

2020


STT

Tòa nhà

Thành phố

Chiều cao

Số tầng

Năm hoàn thành

17

Sunwah Pearl 3

TP.HCM

174 m (571 ft)

45

2020

18

Vinhomes Park 5

TP.HCM

168 m (551 ft)

47

2017

19

Vinhomes Park 7

TP.HCM

168 m (551 ft)

47

2017

20

Vinhomes Landmark 1

TP.HCM

168 m (551 ft)

47

2017

21

Vinhomes Central 2

TP.HCM

168 m (551 ft)

47

2016

22

Vinhomes Central 3

TP.HCM

168 m (551 ft)

47

2016

23

La Astoria Apartments A

TP.HCM

165 m (541 ft)

44

2019

24

Saigon Times Square

TP.HCM

163,5 m (536 ft)

40

2012

25

Vinhomes Aqua 3

TP.HCM

160 m (525 ft)

42

2018

26

Gateway Thảo Điền

TP.HCM

158 m (518 ft)

42

2018

27

Petroland Tower

TP.HCM

155 m (509 ft)

33

2011

28

Vinhomes Park 3

TP.HCM

154 m (505 ft)

42

2018

29

Vinhomes Park 4

TP.HCM

154 m (505 ft)

42

2018

30

Dragon City 1

TP.HCM

153 m (502 ft)

35

2012


31

Dragon City 2

TP.HCM

153 m (502 ft)

35

2012

32

The Everich II - Block C

TP.HCM

152 m (499 ft)

37

2014

33

Pearl Plaza

TP.HCM

152 m (499 ft)

32

2015

34

Hoàng Anh Gia Lai - Thanh Bình B2

TP.HCM

150 m (492 ft)

40

2016

35

Riviera Point T6

TP.HCM

150 m (492 ft)

40

2019

36

Riviera Point T7

TP.HCM

150 m (492 ft)

40

2019

37

Riviera Point T8

TP.HCM

150 m (492 ft)

40

2019

38

Lotus Vista Verde

TP.HCM

150 m (492 ft)

35

2018

39

Orchid Vista Verde

TP.HCM

150 m (492 ft)

35

2018

40

T1 Vista Verde

TP.HCM

150 m (492 ft)

35

2018


Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm