Tạm dừng phê duyệt thực hiện dự án hơn 4.000 tỷ đồng tại TP Vinh

| 4-06-2020, 08:47 | Thị trường 24h

Được biết, hiện nay, Nghị định số 25/2020 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (thay thế Nghị định 30/2015/NĐ-CP), tuy nhiên chưa có hướng dẫn rõ về điều kiện chuyển tiếp để thực hiện dự án tương tự như dự án nêu trên.

Vì vậy, để đảm bảo đúng quy định, UBND tỉnh yêu cầu Sở, Ngành và UBND TP Vinh tạm dừng quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án hơn 4.000 tỷ đồng tại phường Đông Vĩnh và phường Cửa Nam, TP. Vinh cho đến khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tạm dừng phê duyệt thực hiện dự án hơn 4.000 tỷ đồng tại TP Vinh

Do chịu sự điều chỉnh của nhiều luật nên việc thực hiện NĐ 30 còn nhiều vướng mắc khiến các địa phương gặp khó khăn, làm giảm sự hấp dẫn đối với nhà đầu tư, đặc biệt là các nội dung liên quan đến dự án đầu tư có sử dụng đất. Nhiều dự án vẫn chưa kêu gọi được nhiều nhà đầu tư dẫn đến quá trình sơ tuyển chỉ có 1 hoặc một vài nhà đầu tư tham gia, sau đó chỉ có 1 nhà đầu tư trúng sơ tuyển, dẫn đến chỉ định thầu.

Trong đó, vướng mắc nổi bật được nhiều địa phương phản ánh là đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư, Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn chưa phân định rõ trường hợp giao đất, cho thuê đất theo một trong ba hình thức gồm đấu thầu, quyết định chủ trương đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó, việc xác định giá trị m3 (giá sàn nộp ngân sách nhà nước) cũng là khó khăn rất lớn đối với nhiều đơn vị khi xây dựng hồ sơ mời thầu.

Cũng chính vì vậy, UBND tỉnh Nghệ An đã tạm dừng Quyết định phê duyệt thực hiện Dự án hơn 4.000 tỷ đồng để chờ văn bản hướng dẫn tiếp theo của các Bộ, Ngành trung ương.

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm