Công khai các dự án có vi phạm về đất đai, không đủ điều kiện chuyển nhượng

| 4-03-2020, 15:37 | Thị trường 24h


Công khai các dự án có vi phạm về đất đai, không đủ điều kiện chuyển nhượng

TP HCM sẽ công khai các dự án vi phạm pháp luật về đất đai, không đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở… (Ảnh: TM)

Đó là một trong những chỉ đạo mới nhất của UBND TP Hồ Chí Minh về việc ngăn chặn, kiểm tra, xử lý việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở sai phép, không phép.

UBND TP yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm công khai thông tin quyết định pháp lý về đầu tư và sử dụng đất của các dự án kinh doanh nhà ở; những dự án đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở, dự án đủ điều kiện kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai; dự án nhà ở đã được phê duyệt nhưng có vi phạm pháp luật về đất đai...

Công bố văn bản, quyết định xác định hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, pháp luật về đầu tư, xây dựng của chủ đầu tư dự án nhà ở (nếu có) tại trụ sở cơ quan và trên cổng thông tin điện tử.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND quận, huyện chịu trách nhiệm thực hiện công bố công khai các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; lưu ý thông tin cho người dân những dự án kinh doanh nhà ở đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng…

UBND quận, huyện chịu trách nhiệm công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử theo quy định.

Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành để công khai thông tin danh sách các dự án nhà ở đã được phê duyệt và đã được duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc có vi phạm pháp luật về đất đai, không đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở…

UBND TP cũng yêu cầu các địa phương chủ động tăng cường tuyên truyền, phổ biến, khuyến cáo để các tổ chức, cá nhân được biết, cần nắm bắt thông tin, liên hệ với cơ quan, chính quyền địa phương tìm hiểu thông tin dự án trước khi tiến hành giao dịch để tránh rủi ro khi mua nhà đất không đúng quy định.

Tăng cường kiểm tra, phát hiện vi phạm liên quan chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở, đề xuất xử lý vi phạm theo quy định…

Tuấn Minh

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm