Tư vấn về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ

| 25-02-2020, 08:06 | Kiến thức

Hỏi: Hiện gia đình tôi đang có kế hoạch xây nhà ở, vậy tôi muốn nhờ luật sư tư vấn về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ để chúng tôi nắm bắt đầy đủ và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Chân thành cảm ơn!


Luật sư tư vấn:

Ngoài các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật xây dựng năm 2014 thì tất cả các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ đều phải xin cấp giấy phép xây dựng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tư vấn về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ
Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ cần phải đảm bảo đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định của pháp luật hiện hành.

1. Hồ sơ xin cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu).

- Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất (bản sao).

- Bản vẽ thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng (bản sao), gồm:

+ Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/50 đến 1/500 kèm theo sơ đồ vị trí công trình.

+ Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình tỷ lệ 1/50 đến 1/200.

+ Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/50 đến 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin tỷ lệ 1/50 đến 1/200.

- Với công trình xây chen có tầng hầm, cần có thêm văn bản chấp thuận biện pháp thi công móng của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận (bản sao).

- Với công trình xây dựng có công trình liền kề phải cần phải có bản cam kết của chủ đầu tư về bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

2. Hồ sơ đối với trường sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ

- Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở (theo mẫu).

- Giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng công trình, nhà ở theo quy định của pháp luật hoặc bản sao giấy phép xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (bản sao).

- Bản vẽ hiện trạng của bộ phận, hạng Mục công trình sửa chữa, cải tạo đã được phê duyệt theo quy định có tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo và ảnh chụp (10x15 cm) hiện trạng công trình và công trình lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo (bản sao).

- Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo phân cấp (bản sao) đối với các công trình cải tạo di tích lịch sử, văn hóa và danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng.

Luật sư Phạm Thanh Hữu


Đoàn luật sư TP.HCM


(Theo cafeland)
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm