Tổng hợp toàn bộ giấy tờ bạn cần có khi sang tên Sổ đỏ

Linh Giang Trần Linh Giang Trần | 17-12-2019, 14:36 | Góc pháp luật

* Sang tên Sổ đỏ là cách thường gọi của người dân, theo quy định của pháp luật đất đai, sang tên Sổ đỏ có tên gọi là “đăng ký biến động”.

Khi nào phải sang tên Sổ đỏ?

Theo điểm a khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai năm 2013, sang tên Sổ đỏ được thực hiện trong các trường hợp sau:

TT

Trường hợp

Điều kiện thực hiện

1

- Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng một xã, phường, thị trấn với hộ gia đình, cá nhân khác (đổi đất nông nghiệp với nhau để tiện đi lại, chăm sóc…).

Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau:

- Có Sổ đỏ, trừ 02 trường hợp;

- Đất không có tranh chấp;

- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

- Trong thời hạn sử dụng đất.

2

- Chuyển nhượng quyền sử dụng đất (người dân thường gọi là mua bán đất).

3

- Để thừa kế quyền sử dụng đất của mình theo di chúc hoặc theo pháp luật.

4

- Tặng cho quyền sử dụng đất.

5

- Góp vốn bằng quyền sử dụng đất.


Hồ sơ sang tên Sổ đỏ

Theo khoản 2 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT (sửa đổi bởi khoản 2 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT), hồ sơ sang tên Sổ đỏ gồm:

1. Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK.

2. Hợp đồng, văn bản về việc chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Ví dụ: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có công chứng, Bản án của Toàn án về việc chia thừa kế là quyền sử dụng đất theo pháp luật, di chúc hợp pháp trong đó ghi nhận việc thừa kế quyền sử dụng đất…

Lưu ý: Trường hợp người thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là người duy nhất thì phải có đơn đề nghị được đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của người thừa kế.

3. Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

4. Văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư (chỉ áp dụng với trường hợp nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư).

5. Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất.

Ví dụ: Cha mẹ cho đất cho con để xây nhà ở nhưng quyền sử dụng đất vẫn đứng tên cha mẹ, nhà ở thuộc sở hữu của con; trong trường hợp này, nếu con bán nhà cho người khác thì phải được sự đồng ý của cha mẹ bằng văn bản.

Lưu ý: Nếu sang tên Sổ đỏ mà có thay đổi thông tin về số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ trên Sổ đỏ đã cấp thì người sử dụng đất nộp thêm bản sao Giấy chứng minh nhân dân mới hoặc Giấy chứng minh quân đội mới hoặc thẻ Căn cước công dân mới hoặc sổ hộ khẩu, giấy tờ khác chứng minh thay đổi nhân thân đối với trường hợp thay đổi thông tin về nhân thân của người có tên trên Sổ đỏ.

Kết luận: Để được sang tên Sổ đỏ thì phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định; thông thường người sang tên Sổ đỏ chỉ cần chuẩn bị 03 loại giấy tờ gồm: Đơn đăng ký biến động, hợp đồng hoặc văn bản ghi nhận việc biến động và bản gốc Sổ đỏ.Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm