Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chúc mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

| 20-06-2024, 16:12 | Thị trường 24h

Trong thư Tổng cục trưởng viết, thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế, với quyết tâm chính trị và thực hiện chủ trương “Lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”, ngành Thuế đã và đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách thuế phù hợp với thông lệ quốc tế và quy định pháp luật Việt Nam gắn với cơ cấu lại quản lý thu ngân sách nhà nước.

Đồng thời, ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ của người dân và doanh nghiệp mà trọng tâm của công tác quản lý thuế dựa trên nền tảng thuế điện tử từ đó mang lại rất nhiều lợi ích cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm thu đúng, thu đủ, tiết giảm chi phí xã hội và tăng cường tính công khai, minh bạch.

Tiếp thu lời căn dặn của Bác Hồ “Thu thuế phải thu được lòng dân”, ngành Thuế đã phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn liên tục hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách hằng năm, đóng góp quan trọng trong việc bảo đảm nguồn lực tài chính quốc gia, ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế và nguồn lực cho công tác an sinh xã hội, từ đó góp phần quan trọng trong xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.

“Với mục tiêu triển khai thành công “Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030” và thực hiện thành công phương châm hành động “Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới”, Tổng cục Thuế mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp hiệu quả hơn nữa của các cơ quan thông tấn báo chí để góp phần cùng ngành Thuế Việt Nam tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao cho”, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế nhấn mạnh. 


PV
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm