Bắc Giang muốn UBND tỉnh được quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng KCN

| 15-04-2024, 14:07 | Thị trường 24h

Báo cáo tại buổi làm việc với đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương cuối tuần qua, đại diện UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, sau hơn 6 năm triển khai thực hiện các Nghị quyết về kinh tế của Hội nghị TW5 khóa XII (Nghị quyết số 10, 11, 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017) ở tỉnh Bắc Giang cho thấy khu vực kinh tế tư nhân có bước phát triển mới cả về số lượng, chất lượng và đóng góp ngày càng quan trọng vào phát triển của tỉnh.

Nền kinh tế của tỉnh ngày càng hội nhập sâu rộng trên nhiều cấp độ, đa dạng về hình thức, từng bước thích ứng với nguyên tắc và chuẩn mực của thị trường toàn cầu. Việc huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực phù hợp hơn với cơ chế thị trường. Công tác quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính đối với khu vực kinh tế tư nhân được tăng cường và chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Các doanh nghiệp nhà nước sau khi cơ cấu, đổi mới đã từng bước hoạt động ổn định.

Bắc Giang muốn UBND tỉnh được quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng KCN

Bắc Giang đề xuất phân cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng KCN cho UBND tỉnh tại buổi làm việc với Ban Kinh tế Trung ương.


Tuy nhiên, việc thực hiện các nghị quyết vẫn còn tồn tại một số hạn chế như năng lực chỉ đạo, điều hành và tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao. Trình độ đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức, doanh nhân nhiều nơi chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chưa theo kịp yêu cầu hội nhập...

Cũng theo đánh giá của tỉnh Bắc Giang, tuy môi trường đầu tư của tỉnh đã được cải thiện thông thoáng, hấp dẫn hơn song chất lượng, hiệu quả thu hút đầu tư chưa cao, chưa thu hút được nhiều dự án có quy mô lớn, sử dụng tiết kiệm đất, bảo vệ môi trường.

Công tác quản lý nhà nước đối với khu vực kinh tế tư nhân vẫn còn hạn chế. Một số địa phương chưa chủ động, tích cực hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc đề xuất điều chỉnh các quy hoạch có liên quan, chưa chủ động trong công tác thanh tra, kiểm tra đối với các lĩnh vực có liên quan, còn trông chờ vào các cơ quan nhà nước cấp trên dẫn tới nhiều trường hợp vi phạm nhưng chậm được phát hiện và xử lý.

Cũng tại buổi làm làm việc, tỉnh Bắc Giang đề xuất Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư theo hướng phân cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất cho UBND cấp tỉnh do trong Quy hoạch tỉnh được phê duyệt đã được các bộ, ngành cho ý kiến và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trao đổi tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Hiển Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo, quyết liệt của tỉnh Bắc Giang. Nhờ vậy, đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Ông Hiển cũng nhấn mạnh, những kiến nghị của Bắc Giang rất xác đáng, đồng thời có nhiều cách làm hiệu quả, đoàn công tác sẽ tiếp thu, bổ sung vào dự thảo đề án sơ kết thực hiện nghị quyết tới đây. 

Những năm gần đây, Bắc Giang còn được biết đến là thủ phủ công nghiệp mới của miền Bắc có sức hút đầu tư mạnh mẽ, đặc biệt là FDI với sự hội ngộ của nhiều ông lớn như Foxconn, Luxshare, Yadea… Các Khu công nghiệp Bắc Giang tạo bước đột phá cho tăng trưởng và chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, từng bước đưa Bắc Giang trở thành điểm sáng trong thu hút đầu tư phát triển công nghiệp của cả nước.

Đặc biệt, Bắc Giang là địa phương đầu tiên trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh (Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 17/02/2022), đây là điều kiện rất thuận lợi để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nói chung và mục tiêu phát triển công nghiệp nói riêng. Theo đó quy hoạch 10 nghìn ha đất phát triển công nghiệp cho giai đoạn 2021-2030 (với 29 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 7.000ha, 63 cụm công nghiệp với diện tích hơn 3.000ha).

Về tình hình thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, ông Nguyễn Văn Hùng - Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Giang cho biết, lũy kế tính đến 31/12/2023, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được 15.597 tỷ đồng, đạt 144,3% so với dự toán trung ương giao, đạt 118,8% so với dự toán UBND tỉnh giao.

Trong đó, thu thuế, phí thu được 8.458 tỷ đồng, đạt 134,1% so với dự toán trung ương giao, đạt 118,7% so với dự toán UBND tỉnh giao; tiền sử dụng đất thu được 7.138 tỷ đồng, đạt 158,6% so với dự toán trung ương giao, đạt 119% so với dự toán UBND tỉnh giao.

Cũng theo báo cáo từ Cục Thuế tỉnh Bắc Giang, năm 2023, trên địa bàn có 12/15 chỉ tiêu, khu vực thu có mức tăng trưởng so với dự toán và so với cùng kỳ thực hiện.

Trong đó, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được 2.485 tỷ đồng, đạt 174% dự toán trung ương giao, đạt 148,7% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 199,3% so với cùng kỳ thực hiện; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh được 1.885 tỷ đồng, đạt 117,8% dự toán trung ương giao, đạt 114,2% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 121,2% so với cùng kỳ thực hiện; thu thuế thu nhập cá nhân được 1.317 tỷ đồng, đạt 125,4% dự toán trung ương giao, đạt 113,6% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 103,7% so với cùng kỳ thực hiện; thu tiền thuê đất được 451 tỷ đồng, đạt 376,2% dự toán trung ương giao, đạt 125,4% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 52,9% so với cùng kỳ thực hiện…


Hoàng Tư
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm