Khu công nghiệp Giao Hòa - Tỉnh Bến Tre

| 4-04-2024, 10:10 | Khu công nghiệp

I. THÔNG TIN PHÁP LÝ VÀ VỊ TRÍ KHU CÔNG NGHIỆP GIAO HÒA

Khu công nghiệp Giao Hòa được phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre theo Công văn số 1352/TTg-KTN ngày 10/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ với diện tích quy hoạch ban đầu là 270 ha. Sau đó khu công nghiệp được điều chỉnh giảm diện tích quy hoạch xuống còn 249 ha (giảm 22 ha) theo Công văn số 2628/TTg-KTN ngày 22/12/2014 của Thủ tướng. Diện tích khu công nghiệp được giữ nguyên theo quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030.
Về tính chất
Về vị trí liên kết vùng

II. HỆ THỐNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KCN GIAO HÒA

Hệ thống đường giao thông nội khu
Hệ thống cấp điện
Hệ thống cấp nước

III. HIỆN TRẠNG ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP GIAO HÒA

Hiện nay

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm