Sơn La muốn làm cơ quan chủ quản cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

| 6-02-2024, 16:16 | Thị trường 24h

UBND tỉnh Sơn La vừa có Tờ trình số 23/TTr – UBND gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao cơ quan chủ quản đầu tư dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình- Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La.

Theo đó, UBND tỉnh Sơn La đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Sơn La làm cơ quan chủ quản thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu.

Sơn La muốn làm cơ quan chủ quản cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

UBND tỉnh Sơn La muốn làm cơ quan chủ quản đầu tư cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (ảnh minh họa)


Dự án này có chiều dài xây dựng khoảng 32,30 km, chiều dài giải phóng mặt bằng khoảng 34,4km. Giai đoạn phân kỳ đầu tư theo quy mô 2 làn xe, phạm vi giải phóng mặt bằng theo quy mô 4 làn xe. Tổng mức đầu tư Dự án vào khoảng 4.938 tỷ đồng được đầu tư bằng Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh Sơn La. Thời gian thực hiện Dự án là từ năm 2023 đến năm 2028.

 Sau khi được Thủ tướng giao làm cơ quan chủ quản thực hiện Dự án, UBND tỉnh Sơn La cam kết hoàn thành công trình đúng tiến độ được phê duyệt; đảm chất lượng, hiệu quả, khả thi, đồng bộ.

UBND tỉnh Sơn La cho biết là sẽ giao Ban quản lý đầu tư đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Sơn La làm chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án. Đơn vị này có đủ nhân sự để giao nhiệm vụ quản lý dự án nhóm A và người phụ trách các bộ phận chuyên môn của Ban đều có chứng chỉ hành nghề phù hợp với dự án nhóm A, cấp công trình cấp II như đối với dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La.

 UBND tỉnh Sơn La cam kết bố trí toàn bộ kế hoạch vốn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện dự án được Thủ tướng giao, đồng thời bố trí đủ vốn ngân sách địa phương để thực hiện hoàn thành dự án theo quy định và đúng tiến độ cam kết. Trường hợp phát sinh các yếu tố làm tăng quy mô, tổng mức đầu tư dự án, tỉnh Sơn La chịu trách nhiệm bố trí vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác (đối với phần tăng thêm) để triển khai hoàn thành dự án theo đúng tiến độ cam kết.

Lãnh đạo tỉnh này sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La, sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Sơn La làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án (bao gồm cả điều chỉnh lại tên dự án tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh để đảm bảo khớp đúng với tên dự án tại phụ lục số III, Nghị quyết số 103/2023/QH15 của Quốc hội).

Dự án đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu từng được Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư theo phương thức đối tác công tư ( PPP) vào ngày 17/5/2019 với chiều dài 83km, tổng mức 22.294 tỉ đồng.

Do những khó khăn về huy động vốn xã hội hóa để đầu tư cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu nên tháng 4/2021 UBND tỉnh Sơn La kiến nghị Thủ tướng cho dừng thực hiện dự án đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu theo hình thức PPP, và cho phép chia thành 3 đoạn để tỉnh Hòa Bình và Sơn La triển khai thực hiện theo Luật Đầu tư công.

Ngày 14/4/2022, Thủ tướng ban hành quyết định dừng triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu theo phương thức PPP và giao UBND các tỉnh Sơn La, Hòa Bình phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư phù hợp.


Nguyễn Triệu
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm