Bình Định dự kiến đấu giá 690 lô đất, thu về khoảng 5000 tỷ

| 4-02-2024, 14:13 | Thị trường 24h

Theo kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, thuê đất năm 2024 đối với các quỹ đất do tỉnh quản lý của tỉnh Bình Định, tỉnh này dự kiến thu được hơn 4.957 tỷ đồng từ việc đấu giá thành công các lô đất.

Cụ thể, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh dự kiến đấu giá thành công 254 lô đất, thửa đất trong tổng số 670 lô; với diện tích 23,96 ha. Tổng số tiền dự kiến thu được là 2.100 tỷ đồng.

Bình Định dự kiến đấu giá 690 lô đất, thu về khoảng 5000 tỷ

Bình Định dự kiến đấu giá 690 lô đất, thu về khoảng 5000 tỷ. (Ảnh minh họa)


Theo kế hoạch, một số quỹ đất do Trung tâm này quản lý tại TP. Quy Nhơn được đưa ra đấu giá như: Khu Đô thị mới Long Vân (Khu A2) với 184 lô; dự kiến đấu giá thành công 80 lô và thu về hơn 137 tỷ đồng; Khu dân cư phía Bắc Nhà ở xã hội phường Nhơn Bình với 168 lô, dự kiến đấu giá thành công với 43 lô.

Tổng giá trị dự kiến thu được hơn 80,8 tỷ đồng; Khu dân cư tại khu vực 7-8 phường Nhơn Phú tổng số 20 lô đất đấu giá; dự kiến đấu giá thành công 9 lô; tổng giá trị dự kiến thu được hơn 32 tỷ đồng.

Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh dự kiến đấu giá thành công 415 lô trong tổng số 963 lô; với diện tích 6,54 ha. Tổng số tiền dự kiến thu được là 325 tỷ đồng. 

Trong đó, một số khu đất ở được đưa ra đấu giá như: Khu dân cư tại cụm kho bãi dọc Quốc lộ 1D với tổng số 145 lô đất, dự kiến đấu giá thành công 82 lô đất; dự kiến thu về hơn 111 tỷ đồng; Khu tái định cư tại phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, phục vụ Dự án Đường trục Khu Kinh tế nối dài cũng dự kiến đấu giá thành công 103 lô và sẽ thu về 62 tỷ đồng; Khu tái định cư phục vụ dự án đường phía Tây tỉnh và các dự án trên địa bàn xã Cam Vinh, huyện Vân Canh (giai đoạn 1) dự kiến đấu giá thành công 62/204 lô đất; dự kiến thu về 40 tỷ đồng.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh dự kiến đấu giá 21 lô nhưng với tổng diện tích 121,57 ha; tổng số tiền dự kiến thu được chiếm hơn nửa kế hoạch là hơn 2.532 tỷ đồng.

Ban Quản lý Khu kinh tế dự kiến đấu giá các khu đất để thực hiện dự án như Điểm số 2 (2-1) , Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến hơn 28,3 ha, dự kiến thu được 500 tỷ đồng; Điểm số 2 (2-2), Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến rộng hơn 40 ha, dự kiến thu được 800 tỷ đồng. Trước đó, Khu đô thị Tây Nam xã Nhơn Lý đã có thông báo đấu giá với diện tích 21,6 ha, giá khởi điểm gần 640 tỷ đồng.

Để thực hiện kế hoạch này, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các đơn vị tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật quỹ đất năm 2023 còn lại và các quỹ đất năm 2024 để kịp thời thực hiện các thủ tục có liên quan trình UBND tỉnh phê duyệt làm căn cứ tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, thuê đất để thu ngân sách trong năm 2024…

Được biết, năm 2024, chỉ tiêu tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định là 15.000 tỷ đồng, bao gồm 14.267 tỷ đồng thu nội địa và 450 tỷ đồng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu. Trong đó, tiền sử dụng đất là 6.112 tỷ đồng. 


PV
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm