Cấp sổ đỏ cho Condotel vẫn gặp khó, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu rà soát

| 4-01-2024, 19:17 | Thị trường 24h

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ, thúc đẩy thị trường bất động sản.

Theo phản ánh của một số địa phương và trên các phương tiện thông tin đại chúng, còn nhiều trường hợp căn hộ du lịch (Condotel), biệt thự du lịch (Resort villa), căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú, thương mại dịch vụ (Officetel)… chưa được cấp giấy chứng nhận (sổ đỏ). Điều này làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên có liên quan, ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường bất động sản.

Cấp sổ đỏ cho Condotel vẫn gặp khó, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu rà soát

Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các địa phương chỉ đạo tổ chức thực hiện việc cấp giấy chứng nhận cho các loại hình căn hộ Condotel.


Do đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp, thống kê đầy đủ số lượng các công trình như: căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú, thương mại dịch vụ... chưa được cấp giấy chứng nhận.

Đồng thời, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc cấp giấy chứng nhận cho các loại hình căn hộ nói trên theo đúng quy định tại điều 104 của Luật Đất đai, điều 32, 72 Nghị định số 43/2014 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 01/2017, Nghị định 148/2020, Nghị định số 10/2023).

Tổng hợp, phân loại dự án chưa thực hiện đầy đủ, thực hiện chưa đúng các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản và pháp luật về đất đai. Trong đó, làm rõ trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết của từng cơ quan ở địa phương để chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Nếu chưa rõ hoặc vượt thẩm quyền thì báo cáo các Bộ, ngành có liên quan để xem xét, giải quyết.

Tổng hợp, phân loại dự án có vướng mắc trong tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, về xây dựng, về kinh doanh bất động sản và pháp luật về đất đai. Nêu rõ lý do vướng mắc, trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết của từng Bộ, ngành và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Trước đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có hướng dẫn chi tiết cấp "sổ đỏ" cho Condotel, Officetel, Resort villa theo Nghị định số 10/2023/NĐ-CP.

Cụ thể, đối với trường hợp tài sản là công trình xây dựng trên đất phi nông nghiệp không phải là đất ở như: khách sạn, căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú , thương mại dịch vụ,... thì cấp sổ đỏ theo quy định tại Điều 32 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 22 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, khoản 4 Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP).

Trình tự, thủ tục cấp sổ đỏ thực hiện theo quy định tại Điều 72 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP).

Về vấn đề này, đại diện một doanh nghiệp cho hay, phạm vi điều chỉnh của khoản 4 Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP rất hẹp, chỉ quy định cấp giấy chứng nhận đối với công trình xây dựng có sử dụng vào mục đích lưu trú du lịch theo quy định của pháp luật về du lịch. Điều này dẫn đến khoản 4 Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP chưa đồng bộ, thống nhất với khoản 2 Điều 6 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP.

Do đó, việc có thể cấp sổ cho bất động sản nghỉ dưỡng, condotel hay không vẫn là vấn đề nan giải, vẫn phải chờ ý chí thực thi của các địa phương.

Một số chuyên gia lại cho rằng hầu hết các căn hộ Condotel đã bán cho người mua, chủ đầu tư đã thu tiền về, vì vậy không phải doanh nghiệp nào cũng mặn mà trong việc làm thủ tục cấp sổ đỏ cho người mua, nhất là khi thủ tục phức tạp. Chỉ có các dự án mới, đang cần bán hàng, chủ đầu tư mới cân nhắc tới việc này.


Hoàng Tư
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm