Hàng loạt dự án trái quy hoạch tại Nha Trang: Bộ Xây dựng đề nghị xử lý trách nhiệm

| 28-12-2023, 09:44 | Thị trường 24h

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa về việc bổ sung tài liệu liên quan đến nội dung Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2040.

Liên quan đến vấn đề này, trước đó, ngày 5/10, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có tờ trình số 10244 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2040.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ và tờ trình của UBND tỉnh Khánh Hòa trình Thủ tướng đề nghị phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, bổ sung nhiều nội dung mới có cơ sở thẩm định đồ án quy hoạch trình Thủ tướng.

Cụ thể, trong hồ sơ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2040 có báo cáo danh mục 42 dự án đã và đang thực hiện rà soát theo yêu cầu tại quyết định của Thủ tướng (hồi tháng 9/2020) và các văn bản, thông báo của Bộ Xây dựng (vào tháng 3,4/2023).

Hàng loạt dự án trái quy hoạch tại Nha Trang: Bộ Xây dựng đề nghị xử lý trách nhiệm

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với các dự án không phù hợp quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2025


Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, trong đó có nhóm 24 dự án đã được tỉnh thỏa thuận địa điểm, cấp giấy phép đầu tư, phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trước ngày 25/9/2012.

Tuy nhiên 24 dự án trên lại "chưa được định hướng, xác định trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2025 được phê duyệt tại quyết định 1396/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 của Thủ tướng".

Còn lại, có nhóm 16 dự án đã được tỉnh thỏa thuận địa điểm, cấp giấy phép đầu tư, phê duyệt quy hoạch chi tiết sau ngày có quyết định 1396/QĐ-TTg của Thủ tướng.

Có 1 dự án "đã được định hướng trong quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2025" theo quyết định 1396/QĐ-TTg nhưng tỉnh đề xuất không tiếp tục định hướng trong quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2040.

Còn 1 dự án khác thì lại được tỉnh đề xuất bổ sung vào quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2040 để có cơ sở triển khai thực hiện theo thông báo kết luận thanh tra (số 1919/TB-TTCP ngày 4/11/2020) của Thanh tra Chính phủ.

Tuy nhiên, theo Bộ Xây dựng, nội dung báo cáo trên chưa làm rõ “tiêu chí để xác định các quy hoạch chi tiết, dự án tiếp tục triển khai và đề xuất các giải pháp xử lý đối với các quy hoạch chi tiết, dự án dừng thực hiện" theo yêu cầu của nhiệm vụ.

Ngoài ra, các nội dung của báo cáo cũng chưa nêu rõ các tiêu chí để đánh giá; giải pháp xử lý về tính pháp lý của các dự án, trách nhiệm trước pháp luật về các sai phạm, các giải pháp xử lý nếu thực hiện theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2040...

Cũng theo Bộ Xây dựng, sau khi nhận được tờ trình số 10244 (ngày 5/10/2023) của UBND tỉnh Khánh Hòa, Bộ tiếp tục nhận được một số đơn kiến nghị, kêu cứu của các tổ chức, cá nhân có nội dung liên quan đến Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2040 và đã chuyển đến UBND tỉnh Khánh Hòa để giải quyết theo thẩm quyền. Trong đó, có một số nội dung kiến nghị không nằm trong danh mục 42 dự án đã được rà soát theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan chức năng báo cáo rõ việc xử lý các nội dung nêu trong các đơn kiến nghị, kêu cứu, đảm bảo công khai, minh bạch, tránh để xảy ra khiếu kiện của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng liên quan.

Đồng thời, bộ đề nghị tỉnh báo cáo cụ thể về công tác rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các dự án theo yêu cầu của Thủ tướng (tại quyết định ngày 25/9/2020) và theo các văn bản, thông báo của Bộ Xây dựng vào tháng 3 và 4/2023.

Cụ thể, đề nghị tỉnh làm rõ các cơ sở chính trị, khoa học, căn cứ pháp luật, các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kiến trúc, cảnh quan, môi trường để xác định các dự án chưa phù hợp với quy hoạch chung TP Nha Trang nhưng được tiếp tục triển khai (giữ nguyên hoặc điều chỉnh chức năng) trong quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2040 đang được tỉnh đề nghị phê duyệt.

Với các dự án dừng thực hiện, không đưa vào định hướng quy hoạch chung, cần xác định rõ trách nhiệm xử lý các phát sinh, khiếu kiện.

Đặc biệt, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa "xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với các dự án không phù hợp quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2025 đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 1396/QĐ-TTg và xử lý trách nhiệm theo các quy định pháp luật về quy hoạch đô thị, đất đai, nhà ở".


Hoàng Tư
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm