Cận cảnh một trong những dự án BT cuối cùng ở Thanh Hóa

| 19-12-2023, 14:51 | Thị trường 24h

Một trong những dự án BT cuối cùng

Ngày 07/12/2018, UBND tỉnh Thanh Hóa có tờ trình số 177 gửi Hội đồng nhân dân tỉnh này về việc quyết định chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường Hải Hòa – Bình Minh, huyện Tĩnh Gia theo hình thức PPP (lợi Hợp đồng BT).

Tiếp đến, ngày 11/8/2020, UBND tỉnh Thanh Hóa có QĐ Số 3234/QĐ-UBND về việc phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư dự án. Đến ngày 19/3/2021, ông Mai Xuân Liêm - Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa có QĐ số 925 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án trên.

Theo đó, dự án có tên: Xây dựng Tuyến đường Hải Hòa - Bình Minh, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) với chiều dài 5,855km, tổng mức đầu tư gần 540 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng không quá 02 năm; trong đó, khởi công năm 2021, hoàn thành dự án trong năm 2022. Loại hợp đồng: Xây dựng - Chuyển giao (Hợp đồng BT).

Và để thực hiện dự án gần 6km đường nêu trên, phía tỉnh Thanh Hóa đã đối ứng bằng khu đất có diện tích 55,84 ha để thực hiện đầu tư xây dựng dự án. Liên danh Công ty CP xây dựng VNC - Công ty CP Xây dựng Trung Nam 18E&C - Công ty CP đầu tư Kinh doanh và Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Phúc Hà - Công ty CP 624 Hà Nội là đơn vị trúng thầu.

Cận cảnh một trong những dự án BT cuối cùng ở Thanh Hóa

Theo quan sát, hiện dự án nhiều chỗ đang bị vướng chưa xong việc GPMB nên dẫn đến việc "nhảy cóc" thi công.


Được biết, dự án tuyến đường giao thông theo hình thức hợp đồng BT kể trên cũng là một trong những dự án cuối cùng được thực hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng như cả nước, trước khi Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) được Quốc hội thông qua (hiệu lực từ 1/1/2021), trong đó đã loại bỏ loại hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao) do có nhiều bất cập, nguy cơ cao gây thất thoát lớn tài sản nhà nước.

Giao, cho thuê đợt 1 gần 7ha 

Ngày 14/9/2023, UBND tỉnh Thanh Hóa có quyết định 3263/QĐ- UBND về việc, phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định tiền sử dụng đất và tiền thuê đất nộp ngân sách nhà nước dự án quỹ đất đối ứng (đợt 1) thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Hải Hòa - Bình Minh theo hình thức PPP (Hợp đồng BT) tại phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn.

Theo đó, khu đất được giao và cho thuê đợt 1 thuộc địa giới hành chính phường Hải Hòa có diện tích gần 6,8ha, trong đó đất ở tại đô thị hơn 30.000m2, đất chợ hơn 2.400m2, và gần 3,5ha đất hạ tầng kỹ thuật, công cộng (đất bãi đỗ xe 1.011 m², đất giao thông 26.611,7m², đất cây xanh 2.322,6 m², đất mặt nước 4.479,2 m², đất nhà văn hóa 541 m²).

Giá đất đối với diện tích đất ở sau khi trừ đi các chi phí (không bao gồm chi phí GPMB) là 7.227.560 đồng/m². Đối với diện tích đất chợ, giá đất cụ thể sau khi trừ đi các chi phí (không bao gồm chi phí GPMB) là:4.524.528 đồng/m².

Những đoạn đường đi qua khu đất đối ứng được đơn vị thi công rất quan tâm, chính vì điều này đã giúp giá của khu đất đẩy lên mức cao.


Giá đất cụ thể nêu trên được xác định trong điều kiện chủ đầu tư Công ty cổ phần BT Hải Hòa - Bình Minh (Công ty CP BT Hải Hoà - Bình Minh được thành lập ngày 15/04/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa cấp để thay măt Liên danh Nhà đầu tư điều hành Dự án) phải đầu tư theo dự án đầu tư, quy hoạch chi tiết được duyệt đối với diện tích đất giao và cho thuê thực hiện dự án theo Quyết định số 5540/QĐ- UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch và Quyết định số 341/QĐ- BQLKKTNS&KCN ngày 04/12/2022 của Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh.

Trường hợp chủ đầu tư dự án Công ty cổ phần BT Hải Hòa - Bình Minh xin chuyển mục đích sử dụng đất, thay đổi các chỉ tiêu sử dụng đất, xây dựng theo quy hoạch, văn bản pháp lý liên quan thì tiền sử dụng đất chênh lệch nộp ngân sách Nhà nước được xác định tại thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định.

Đối với 34.965,5 m² đất giao thông, đất bãi để xe, đất cây xanh, đất mặt nước, đất nhà văn hóa sẽ do Công ty cổ phần BT Hải Hòa - Bình Minh hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo dự án đầu tư và bàn giao lại diện tích đất này cho UBND thị xã Nghi Sơn quản lý, sử dụng chung theo quy định của pháp luật. Thời hạn hoàn thành đầu tư và bàn giao hạ tầng kỹ thuật trước ngày 31/12/2023.

Chợ, trung tâm mua sắm tại khu đất đối ứng đang khẩn trương hoàn thành.


Một hộ dân mua đất tại khu đất đối ứng đang tiến hành xây dựng.


Để thực hiện các nội dung trên, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành, đơn vị là thành viên của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tỉnh Thanh Hóa, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, các cơ quan liên quan về tính chính xác của số liệu, nội dung tham mưu tại phương án giá đất cụ thể xác định tiền sử dụng đất và tiền thuê đất nộp NSNN dự án quỹ đất đối ứng (đợt 1) thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Hải Hòa – Bình Minh, thị xã Nghi Sơn theo hình thức PPP (Hợp đồng BT) tại phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn.

Trước đó, theo quyết định số 341/QĐ-BQLKKTNS&KCN ngày 04/12/2022 của Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa về việc giao lại đất, thuê đất để thực hiện dự án quỹ đất đối ứng (đợt 1) thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Hải Hòa - Bình Minh, thị xã Nghi Sơn theo hình thức đối tác công tư (Hợp đồng BT), theo đó công ty CP BT Hải Hòa- Bình Minh đã được giao 67.918,5 m² đất đối ứng (đợt 1) cho dự án BT đường Bình Minh Hải Hòa.

Nhộn nhịp cảnh chào mời "đặt chỗ" tại khu đất đối ứng từ tháng 8/2023.


Liên quan đến tiến độ của dự án, ngày 16/11/2023, UBND thị xã Nghi Sơn tổ chức Hội nghị giao ban giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và bàn các giải pháp đẩy nhanh tiến độ GPMB một số dự án trên địa bàn thị xã Tĩnh Gia. Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban GPMB, HT&TĐC thị xã đã báo cáo kết quả thực hiện GPMB dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Hải Hòa - Bình Minh thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa theo hình thức PPP. Theo đó, hạng mục đầu tư xây dựng tuyến đường Hải Hòa - Bình Minh có tổng chiều dài tuyến là 5,86 km, đi qua địa bàn các phường: Hải Hòa, Bình Minh, Nguyên Bình và Xuân Lâm, tổng diện tích ảnh hưởng là 23,6ha, tổng số hộ bị ảnh hưởng là 578 hộ. Hiện nay, đã phê duyệt số tiền 124,15 tỷ, đã chi trả số tiền 63,52 tỷ, bàn giao mặt bằng 2,67/5,86 km, còn lại 3,18 km Hội đồng bồi thường đang tiếp tục kiểm kê hiện trạng, áp giá trình phê duyệt theo kế hoạch.

Ghi nhận thực tế của Phóng viên ngày 18/12/2023 tuyến đường BT Hải Hòa – Bình Minh hoàn thành được một vài đoạn tuyến, tuy nhiên một số điểm vẫn chưa hoàn thành giải phòng mặt bằng. Tại khu đất được giao nằm trên tuyến đường BT, nhà đầu tư đã xây dựng gần như hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời, tại đây xuất hiện việc xây dựng của một vài hộ dân sau khi mua. Theo một môi giới tại mặt bằng cho biết, giá bán tại mặt bằng này đang dao động từ 17 triệu tới khoảng 25 triệu mỗi mét vuông tùy từng vị trí. 


Lê Doãn Tài
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm