Handico cùng nhiều đơn vị quản lý nhà ở và công sở lọt tầm ngắm thanh tra

| 10-09-2023, 19:45 | Thị trường 24h

Theo thông tin trên Báo Tiền Phong, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa giao Ban cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo Thanh tra thành phố thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác quản lý vận hành các quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước tại Ban Quản lý các công trình nhà ở và công sở thuộc Sở Xây dựng; Tổng công ty Đầu tư Xây dựng và Phát triển nhà Hà Nội (Handico); Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội; báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Thành ủy.

Liên quan đến công tác quản lý vận hành các quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước trước đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký quyết định phê duyệt Đề án “Quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025, định hướng giai đoạn 2026 - 2030”. Đề án nêu rõ về thực trạng quản lý, sử dụng, khai thác tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

Handico cùng nhiều đơn vị quản lý nhà ở và công sở lọt tầm ngắm thanh tra

Handico cùng nhiều đơn vị quản lý nhà ở và công sở "lọt tầm ngắm" thanh tra.


Qua rà soát, toàn thành phố có 840 địa điểm nhà chuyên dùng với diện tích hơn 178.000m2, hơn 155.000m2 đất. Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội quản lý phần lớn với 803 địa điểm. Trong số này, có tới 403 địa điểm nhà chuyên dùng có tồn tại, vướng mắc, vi phạm.

Về quỹ nhà chung cư tái định cư, thành phố cho biết tổng diện tích kinh doanh dịch vụ là hơn 85.000m2. Trong đó, hơn 47.000m2 đã cho thuê; hơn 1.200m2 đã bố trí làm phòng sinh hoạt cộng đồng; 744m2 bị một số hộ dân và doanh nghiệp sử dụng trái phép; hơn 35.000m2 diện tích kinh doanh dịch vụ còn trống. Về quỹ diện tích tầng 1 nhà chung cư thương mại các chủ đầu tư phải bàn giao cho thành phố, còn tới 88/132 địa điểm, diện tích hơn 47.000m2 chủ đầu tư chưa thu hồi được từ đơn vị, cá nhân đang thuê.

Cũng theo Sở Xây dựng TP Hà Nội, số nợ còn phải thu từ các quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước của thành phố là hơn 884 tỷ đồng. Trong số này, nợ khó thu, theo thống kê là hơn 492 tỷ đồng. Khoản nợ xấu, nợ khó đòi, khả năng thu hồi rất thấp lên tới hơn 382 tỷ đồng, gồm: quỹ nhà chuyên dùng hơn 291 tỷ đồng; quỹ nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước gần 2 tỷ đồng; diện tích kinh doanh dịch vụ quỹ nhà tái định cư gần 89 tỷ đồng.


PV (T/h)
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm