Hải Dương sắp có khu công nghiệp gần 1.800 tỷ đồng

| 6-09-2023, 11:28 | Thị trường 24h

Phó thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 1008/QĐ-TTg chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Lương Điền - Ngọc Liên thuộc địa phận xã Lương Điền và xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Dự án có quy mô 149,897ha do CTCP Khu công nghiệp Lương Điền - Ngọc Liên đầu tư.

Hải Dương sắp có khu công nghiệp gần 1.800 tỷ đồng

Khu công nghiệp Lương Điền - Ngọc Liên có quy mô 149,897ha do Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Lương Điền - Ngọc Liên làm chủ đầu tư. (Ảnh minh hoạ)


Tổng vốn đầu tư của dự án là 1.764,589 tỷ đồng; trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 268,709 tỷ đồng, vốn huy động là 1.495,88 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án Khu công nghiệp Lương Điền - Ngọc Liên là 50 năm kể từ ngày dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Phó thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về những nội dung được giao thẩm định chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp Lương Điền - Ngọc Liên và thực hiện quản lý nhà nước về khu công nghiệp theo quy định của Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan.

Các bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định chủ trương đầu tư dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan.

UBND tỉnh Hải Dương đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về sự phù hợp của dự án với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành.

Đồng thời cập nhật vị trí và quy mô diện tích của Khu công nghiệp Lương Điền - Ngọc Liên vào phương án phát triển hệ thống khu công nghiệp để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hải Dương 05 năm 2021 - 2025, theo quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật về đất đai.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu chủ đầu tư chỉ được thực hiện dự án sau khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, bao gồm được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa và có trách nhiệm nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định.


Minh Anh
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm