Hưng Lộc Phát: Nợ thuế vài trăm triệu không đóng hết, ôm 148 tỷ đồng đi cho vay

| 28-08-2023, 14:04 | Thị trường 24h

Nợ thuế, khất nợ trái phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Hưng Lộc Phát là một trong những nhà phát triển bất động sản nổi tiếng ở Tp.HCM và vùng ven. Công ty Hưng Lộc Phát có trong tay rất nhiều dự án nhưng nổi bật nhất vẫn là Mũi Né Summerland.

Hưng Lộc Phát: Nợ thuế vài trăm triệu không đóng hết, ôm 148 tỷ đồng đi cho vay

Hưng Lộc Phát có trong tay rất nhiều dự án nhưng nổi bật nhất vẫn là Mũi Né Summerland.


Cụ thể, tại ngày 31/12/2022, chỉ tiêu thuế và các khoản nợ phải trả Nhà nước tại Hưng Lộc Phát là 657 triệu đồng, tăng nhẹ so với 469 triệu đồng hồi cuối năm 2021.

Trong khi đó, công ty đã hoàn thành nghĩa vụ với người lao động. Vì vậy, chỉ tiêu phải trả người lao động đã giảm từ 1,5 tỷ đồng xuống còn 0 đồng. Thế nhưng, Công ty vẫn ghi nhận lãi chậm nộp thuế, bảo hiểm xã hội là 5,6 triệu đồng, giảm nhẹ so với 11,1 triệu đồng của năm 2021.

Công ty vẫn mang tiền đi cho vay. Hồi cuối năm 2022, Hưng Lộc Phát ghi nhận 148 tỷ đồng phải thu về cho vay ngắn hạn. Kết quả là không lâu sau khi mang 148 tỷ đồng đi cho vay, công ty phải… khất nợ trái phiếu. Hồi cuối tháng 6/2023, Hưng Lộc Phát đã khất nợ trái phiếu thành công.

Cụ thể, cuối tháng 6, Hưng Lộc Phát công bố Nghị quyết thông qua việc tổ chức phát hành kéo dài kỳ hạn trái phiếu đến ngày 21/9/2024 thay vì ngày 21/6/2023. Đồng thời, Công ty được quyền mua lại trái phiếu trước hạn khi chủ động được nguồn tài chính.

Bên cạnh đó, lãi suất trái phiếu cũng được điều chỉnh thành 14%/năm cho kỳ hạn từ ngày 21/6/2023 đến ngày 21/9/2024. Trong khoảng thời gian này, Công ty sẽ chia làm 4 đợt thanh toán gốc: ngày 21/6/2023, 21/9/2023, 21/4/2024 với mỗi lần thanh toán 15 tỷ đồng; đợt cuối thanh toán 105 tỷ đồng vào ngày 21/9/2024.

Cho công ty có 5 nhân sự vay 148 tỷ đồng

Dù chỉ nợ thuế hơn nửa tỷ đồng nhưng Hưng Lộc Phát không hoàn thành nghĩa vụ của mình mà mang 148 tỷ đồng đi cho vay để rồi chỉ vài tháng sau đó phải khất nợ trái phiếu.

Đáng chú ý hơn chính là quy mô của bên vay nợ.

Cụ thể, trong 148 tỷ đồng vay ngắn hạn năm 2022, Hưng Lộc Phát dành 145 tỷ đồng cho vay một công ty liên quan. Đó là Công ty TNHH Đầu tư Hưng Lộc Phát Phan Thiết (Công ty Hưng Lộc Phát Phan Thiết). Trong khi đó, tính đến  cuối năm 2021, khoản vay là có giá trị 0 đồng.

Lãi suất khoản vay này là 12%/năm. Thời hạn cho vay từ thời điểm cho vay đến khi công ty có nhu cầu thu hồi vốn và không có tài sản đảm bảo.

Ngoài ra 148 tỷ đồng trên, công ty còn cho cá nhân Nguyễn Trần Hoàng Phương vay 1,5 tỷ đồng, cho cá nhân Nguyễn Thị Thúy vay 1,5 tỷ đồng. Hai khoản vay này có lãi suất 6%/năm và cũng không có tài sản đảm bảo.

Có thể thấy, phần lớn khoản cho vay ngắn hạn đều nằm ở Công ty Hưng Lộc Phát Phan Thiết. Đây là công ty có vốn ngàn tỷ nhưng quy mô nhân sự thấp đến không tưởng, chỉ… 5 người.

Cụ thể, tại ngày 2/8/2023, vốn điều lệ của Hưng Lộc Phát Phan Thiết là 1.200 tỷ đồng. Cơ cấu cô đông bao gồm: Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Hưng Lộc Phát (sở hữu 47,167% vốn), ông Nguyễn Dư Lực (sở hữu 40,768% vốn), ông Nguyễn Công Bình (sở hữu 8,043% vốn) và ông Trần Thanh Bình (sở hữu 4,022% vốn).

Ông Nguyễn Dư Lực là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Hưng Lộc Phát. Ông Nguyễn Công Bình là Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Hưng Lộc Phát Phan Thiết.

Ngoài ra, ông Nguyễn Dư Lực còn có nhiều pháp nhân khác như: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển năng lượng Hưng Lộc Phát, Công ty cổ phần Vận tải dầu khí Việt Hải Dương, Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Việt Hải Dương, Công ty TNHH Sản xuất đá Phú Mỹ, Công ty TNHH Xây dựng & Sản xuất Hưng Lộc Phát.

Mũi Né Summerland nằm trong danh sách dự án của Hưng Lộc Phát nhưng chủ đầu tư trực tiếp của siêu dự án này là Hưng Lộc Phát Phan Thiết.

Dù có vốn điều lệ ngàn tỷ đồng nhưng tại ngày 21/7/2022, tổng số lao động của công ty được xác định chỉ là… 5 người.


Mộc Hương - Thanh Thanh
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm