Có phải đóng thuế sử dụng đất khi ở chung cư không?

| 25-08-2023, 10:33 | Thị trường 24h

Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Luật nhà ở 2014, nhà chung cư được định nghĩa là nhà có từ 2 tầng trở lên, có nhiều căn hộ, có lối đi, cầu thang chung, có phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, bao gồm nhà chung cư được xây dựng với mục đích để ở và nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh.

Theo quy định khoản 1 Điều 2 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010, đất ở tại nông thôn, đô thị thuộc đối tượng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Đồng thời, theo Điểm b Khoản 2 Điều 6 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 cũng quy định:

Đối với đất ở nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư, bao gồm cả trường hợp vừa để ở, vừa để kinh doanh thì diện tích đất tính thuế được xác định bằng hệ số phân bổ nhân với diện tích nhà của từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng.

Có phải đóng thuế sử dụng đất khi ở chung cư không?

Khi sở hữu nhà chung cư, người dân phải đóng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định của pháp luật.


Hệ số phân bổ được xác định bằng diện tích đất xây dựng nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư chia cho tổng diện tích nhà của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng.

Trường hợp nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư có tầng hầm thì 50% diện tích tầng hầm của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng trong tầng hầm được cộng vào diện tích nhà của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng để tính hệ số phân bổ.

Theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 2 Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất bao gồm: Tổ chức kinh tế được giao đất để xây dựng công trình hỗn hợp cao tầng, trong đó có diện tích nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê.

Do đó, người mua nhà chung cư hiện không trực tiếp nộp tiền thuế đất, mà chủ đầu tư của dự án sẽ nộp tiền thuế đất trực tiếp và giá bán căn hộ đã bao gồm tiền thuế sử dụng đất

Như vậy, dù không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng trong quá trình sử dụng nhà chung cư, người sở hữu nhà chung cư vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định pháp luật.

Căn cứ vào quy định tại Điều 5, Điều 6 và Điều 7 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010, việc tính thuế đất sẽ căn cứ vào: Diện tích đất tính thuế, giá của 1m2 đất và thuế suất. Cụ thể:

Diện tích đất tính thuế: Số thuế đất phải nộp được tính dựa trên số diện tích đất ghi trên sổ đỏ, sổ hồng.

Giá của 1m2 đất: Mức giá này có thể thay đổi trong chu kỳ 5 năm do Nhà nước quy định.

Thuế suất: Được áp dụng theo biểu thuế lũy tiến, cụ thể:

+ Diện tích trong hạn mức: 0,03%.

+ Diện tích vượt quá 3 lần hạn mức: 0,07%.

+ Diện tích vượt trên 3 lần hạn mức: 0,15%.

Công thức tính thuế sử dụng đất như sau:

Tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với nhà chung cư= diện tích đất tính thuế x giá của 1m2 đất x 0,03%.

Số thuế phát sinh = diện tích nhà của từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân x hệ số phân bổ x giá của 1m2 đất tương ứng x thuế suất.

Trong đó:

Hệ số phân bổ = Diện tích đất xây dựng nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư/tổng diện tích nhà của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng. 

Ngoài đóng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thì người sở hữu chung cư còn phải đóng các khoản thuế, phí, chi phí sau: Thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, thuế bảo trì căn hộ, phí bảo trì dịch vụ hàng tháng và một số khoản phí sau khi ở tại chung cư như: Phí gửi xe, phí điện, nước và chi phí internet, chi phí khách hàng phải trả khi sử dụng một số chi phí đặc biệt


Hoàng Tư
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm