Vĩnh Long: Đấu giá khu đất nuôi trồng thủy sản gần gần 88.000m2

| 21-08-2023, 14:27 | Thị trường 24h

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Quyết định số 1941/QĐ-UBND Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê, phương thức trả tiền thuê đất hàng năm khu đất diện tích 87.737m2 tại xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân.

Vĩnh Long: Đấu giá khu đất nuôi trồng thủy sản gần gần 88.000m2

Khu đất để nuôi trồng thủy sản gần 88.000 m2 tại xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân sắp được tỉnh Vĩnh Long đưa ra đấu giá quyền sử dụng. Ảnh minh họa.


Theo đó, phần đất đấu giá thuộc thửa đất số 5, tờ bản đồ số 20, tại xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân. Diện tích thửa đất: 87.737m2. Mục đích sử dụng đất: Đất nuôi trồng thủy sản. Hình thức: Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê, phương thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày có Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Vĩnh Long giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Vĩnh Long đấu giá, đồng thời tỉnh giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Vĩnh Long phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện tổ chức đấu giá theo quy định.

Chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này sẽ gồm Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc 3 Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND huyện Bình Tân, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Vĩnh Long và Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị có liên quan.  


Hoài Thương
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm