Thanh tra chỉ loạt sai phạm tại Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch

| 12-07-2023, 08:40 | Thị trường 24h

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra trên địa bàn huyện Hoài Đức, Hà Nội, trong đó có nội dung liên quan đến việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai tại dự án Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch.

Dự án Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch (tên mới Hinode Royal Park) là dự án khu đô thị mới với diện tích 146,8 ha, có tổng mức đầu tư 41.248 tỷ đồng do Tổng công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng (Viettracimex) làm chủ đầu tư.

Về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), kết luận của Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm. Sau 3 tháng kể từ khi có quyết định thu hồi đất tổng thể, UBND huyện Hoài Đức mới ban hành quyết định thu hồi đất đến từng hộ gia đình, cá nhân là không đúng quy định của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP.

Ngoài ra, Hội đồng bồi thường GPMB huyện Hoài Đức không ban hành thông báo thu hồi đất đến từng hộ gia đình, cá nhân (104 hồ sơ được kiểm tra đều thiếu thông báo thu hồi đất) là không đúng quy định tại Nghị định số 84/2007/NĐ-CP.

Thanh tra chỉ loạt sai phạm tại Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch

Thanh tra Chính phủ chỉ ra loạt sai phạm tại Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch.


Bên cạnh đó, huyện Hoài Đức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ GPMB theo diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất, không căn cứ vào diện tích đo đạc thực tế là không đúng với quy định của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP.

Tại thời điểm thanh tra, diện tích đất của dự án được bàn giao là 136,48 ha đất, giảm 1,68 ha so với diện tích đất được giao tại Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 08/5/2008 của UBND tỉnh Hà Tây nhưng Vietracimex và UBND huyện Hoài Đức chưa chủ động hoàn thiện hồ sơ để trình UBND TP Hà Nội điều chỉnh lại diện tích đất giao cho Vietracimex. Đồng thời chưa bàn giao đất theo quy định đối với 10,28 ha đất là chưa nỗ lực thực hiện, gây khó khăn cho việc sử dụng đất của dự án.

Trách nhiệm chính thuộc về Vietracimex, UBND huyện Hoài Đức và các các phòng, ban, cá nhân có liên quan.

Về giao đất, nộp tiền sử dụng đất, theo kết luận thanh tra, UBND tỉnh Hà Tây có Quyết định số 1174/QĐ-UBND về việc thu hồi 138,17 ha đất, giao Vietracimex thực hiện dự án Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch nhưng không quy định cụ thể diện tích đất giao có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, thời hạn sử dụng đất… để làm căn cứ cho việc xác định tiền sử dụng đất; đồng thời không căn cứ vào quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được duyệt là thực hiện không đúng quy định tại Nghị định số 181/2004/NĐ-CP.

Trước khi ra quyết định giao đất cho Vietracimex, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tây (cũ) không thẩm định nhu cầu sử dụng đất của dự án.

Trách nhiệm thuộc UBND tỉnh Hà Tây, Sở Tài chính tỉnh Hà Tây. UBND TP Hà Nội, các sở, ngành chức năng và chủ đầu tư vẫn đang thực hiện các thủ tục rà soát, xác định và thu nộp nghĩa vụ tài chính của dự án theo quy định.

Các sở, ngành chức năng, UBND TP Hà Nội chưa kiểm tra, xem xét, tính toán cụ thể để báo cáo Thủ tướng quyết định việc áp dụng chi phí rủi ro bất động sản và chi phí bảo dưỡng hạ tầng không đúng quy định trong quá trình xác định tiền sử dụng đất của dự án với số tiền 89,3 tỷ đồng theo Kết luận thanh tra số 2351/KL-TTCP ngày 17/9/2012 của Thanh tra Chính phủ là chưa thực hiện đúng chỉ đạo của Phó thủ tướng.

Trách nhiệm thuộc UBND TP Hà Nội, các sở, ngành chức năng có liên quan của TP Hà Nội.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra những vi phạm của chủ đầu tư dự án này là Công ty Vietracimex. Theo đó, Vietracimex đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình xây dựng và nhà ở của dự án mà không lưu giữ hồ sơ, bản vẽ, bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000, 1/500 được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; ký hợp đồng chuyển nhượng đất, nhà cho 16 khách hàng khi dự án chưa đủ điều kiện để chuyển nhượng.

Trước vi phạm nêu trên, Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc, xác định rõ trách nhiệm theo quy định đối với cá nhân, tập thể do thực hiện chưa đúng quy định của pháp luật để xảy ra một số thiếu sót, tồn tại; chỉ đạo huyện Hoài Đức khẩn trương hoàn thành công tác GPMB, bàn giao để Vietracimex triển khai thực hiện dự án Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch theo điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt, tránh gây lãng phí đất đai.

Phối hợp với Vietracimex rà soát, xác định số tiền hơn 20 tỷ đồng mà Vietracimex đã chi trả, hỗ trợ di chuyển mộ cho đối tượng bị thu hồi đất để thực hiện dự án, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, GPMB theo quy định; khắc phục những sai sót trong công tác GPMB.

Chỉ đạo các Sở, ngành chức năng kiểm tra, rà soát việc đền bù không theo diện tích đất sử dụng thực tế, báo cáo UBND TP Hà Nội biện pháp khắc phục, đảm bảo ổn định tình hình an ninh, chính trị ở địa phương, không làm phát sinh khiếu kiện phức tạp.

Chỉ đạo các cơ quan liên quan và Vietracimex khẩn trương rà soát, thực hiện các thủ tục xác định và thu nộp nghĩa vụ tài chính của dự án, đảm bảo thu đúng, thu đủ vào ngân sách nhà nước theo quy định…

Đồng thời, chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc, xác định rõ trách nhiệm theo quy định đối với tập thể, cá nhân do thực hiện chưa đúng quy định của pháp luật, để xảy ra một số thiểu sót, tồn tại, chưa tích cực thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng trong việc kiểm tra, xem xét, tính toán trình Thủ tướng quyết định xử lý 89,3 tỷ đồng do việc áp dụng chi phí rủi ro bất động sản và chi phí bảo dưỡng hạ tầng không đúng quy định trong quá trình xác định tiền sử dụng đất của dự án.


H. Tư
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm