Quảng Nam: Kiến nghị chấm dứt hoạt động đối với các dự án do Bách Đạt An làm chủ đầu tư

| 15-06-2023, 09:34 | Thị trường 24h

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị này vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh về việc khó khăn, vướng mắc khi tham mưu gia hạn tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở do Công ty Cổ phần Bách Đạt An (Công ty Bách Đạt An) làm chủ đầu tư.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, Công ty Bách Đạt An được giao thực hiện 14 dự án. Đến nay UBND tỉnh đã thực hiện chấm dứt hoạt động đầu tư đối với 4 dự án và 1 dự án đã hoàn thành. Hiện nay còn lại 9 dự án đang triển khai thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các dự án trên chủ đầu tư gặp khó khăn, vướng mắc.

Quảng Nam: Kiến nghị chấm dứt hoạt động đối với các dự án do Bách Đạt An làm chủ đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam kiến nghị UBND tỉnh xem xét chấm dứt hoạt động đối với các dự án do Bách Đạt An làm chủ đầu tư.


Đặc biệt với 3 dự án: Khu đô thị 7B mở rộng, Khu đô thị Hera Complex Riverside, Khu đô thị Bách Đạt, việc ký hợp đồng huy động vốn tại 3 dự án trên với Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam và Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản GAIA, hồ sơ pháp lý của các dự án này chưa đầy đủ, chưa có cơ sở hạ tầng, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước, chưa đảm bảo theo quy định.

Ngoài ra, các lô đất tại 03 dự án này đã được người mua chuyển nhượng nhiều lần trong thực tế, khi tiến độ của các dự án trên không đảm bảo như cam kết với người mua đã gây ra khiếu nại, khiếu kiện, tập trung đông người đến cơ quan nhà nước, tạo điểm nóng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

"Trên cơ sở ý kiến tham gia góp ý về gia hạn tiến độ thực hiện dự án của các đơn vị liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy, Công ty Bách Đạt An không hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan nhà nước, không thực hiện chuyển kinh phí để thực hiện chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng theo các phương án đã được phê duyệt và theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam; không phối hợp thực hiện nghĩa vụ ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án theo quy định. Như vậy, năng lực của chủ đầu tư không đảm bảo để tiếp tục triển khai thực hiện dự án, đồng thời cơ quan Thuế yêu cầu thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, do đó Sở Kế hoạch và Đầu tư không có cơ sở tham mưu cấp thẩm quyền gia hạn tiến độ thực hiện dự án", báo cáo nêu rõ.

Trên cơ sở đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chấm dứt hoạt động đối với các dự án do Công ty Bách Đạt An thực hiện. Đối với các dự án có ảnh hưởng đến lợi ích của những người dân có liên quan và việc thực hiện bản án giữa Công ty Bách Đạt An và Công ty Hoàng Nhất Nam, việc giải quyết tranh chấp thông qua khởi kiện dân sự.

Đối với các dự án đã được cấp thẩm quyền giao đất phần lớn và đã thực hiện đầu tư kết cấu hạ tầng dở dang trên phần diện tích được giao, kiến nghị xác định khối lượng thực hiện, diện tích đã thực hiện bồi thường, gải phòng mặt bằng và chuyển giao cho địa phương liên quan tiếp tục thực hiện đầu tư theo hình thức đầu tư công nhằm đảm bảo kết nối hạ tầng khung trong khu vực. Phần khối lượng công việc đã thực hiện của dự án giao các cơ quan có thẩm quyền xác định khối lượng, giá trị để xác định lại nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư theo đúng quy định.

Đối với các dự án chưa được cấp thẩm quyền giao đất, tổ chức kiểm tra xác định khối lượng đã thực hiện, diện tích đã thực hiện BT, GPMB, lập thủ tục chủ trương đầu tư để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư tiếp tục thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Nhà đầu tư trúng thầu dự án sẽ thực hiện chuyển trả kinh phí đã thực hiện theo đúng khối lượng đã thực hiện.


An Tú
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm