Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh: Thông tin báo chí giúp ngành Xây dựng tăng cường thêm khả năng quản lý nhà nước

| 15-06-2023, 08:16 | Thị trường 24h

Bộ Xây dựng vừa tổ chức họp báo thường kỳ quý 2/2023 và gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 -21/6/2023). Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh chủ trì buổi họp báo. 

Phát biểu tại buổi họp báo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh vai trò quan trọng của báo chí cách mạng Việt Nam đối với sự nghiệp đấu tranh và bảo vệ, xây dựng đất nước, đồng thời cho biết, thời gian qua, báo chí đã thực tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối chính sách, sự điều hành của Chính phủ cũng như của ngành Xây dựng. Báo chí cũng có nhiều ý kiến phản biện giúp ngành Xây dựng có những thông tin đa chiều, từ đó tăng cường thêm hiệu lực quản lý nhà nước cũng như khuyến khích và nêu bật các thành tựu của ngành.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh: Thông tin báo chí giúp ngành Xây dựng tăng cường thêm khả năng quản lý nhà nước

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh, thông tin báo chí giúp ngành Xây dựng có những thông tin đa chiều, từ đó tăng cường thêm hiệu lực quản lý nhà nước.


Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cho biết, Bộ Xây dựng luôn đánh giá cao sự phối hợp của các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, góp phần tạo đồng thuận trong xã hội đối với những kết quả tích cực mà ngành Xây dựng đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh Bộ Xây dựng luôn chủ động cung cấp thông tin, tạo điều kiện để các phóng viên, cơ quan báo chí tiếp cận thông tin kịp thời thông qua các cuộc họp báo thường kỳ.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh chúc mừng các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Tri ân các phóng viên, các cơ quan thông tấn, báo chí đã đồng hành cùng ngành Xây dựng, Bộ Xây dựng trong thời gian qua, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cũng mong muốn các đơn vị báo chí sẽ tiếp tục đồng hành với Bộ và ngành Xây dựng, có nhiều đóng góp hơn trong sự phát triển và hội nhập của ngành Xây dựng nước nhà.

Bên cạnh đó, tại buổi họp báo, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Đậu Minh Thanh cũng thông báo nội dung báo cáo tóm tắt Công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2023 và đề xuất phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Bộ Xây dựng.

Quang cảnh buổi gặp mặt các cơ quan báo chí.


Về tình hình thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của ngành, tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc ước đạt trên 41.7% (tăng 0,7 % so với cùng kỳ năm 2022); Tỷ lệ dân cư khu vực thành thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung: 95,1% (tăng 2% so với cùng kỳ năm 2022); Tỷ lệ thất thoát thất thu nước sạch giảm còn: 16,3% (giảm 0,5% so với cùng kỳ năm 2022); Tỷ lệ tổng lượng nước thải được thu gom: 16,3% (tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2022).

Về xây dựng pháp luật, trong 6 tháng đầu năm 2023, Bộ đã trình và được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 1 Nghị quyết, 1 Chỉ thị; 4 Quyết định; ban hành theo thẩm quyền 3 Thông tư. Đồng thời, khẩn trương soạn thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; thực hiện các thủ tục theo quy định để xây dựng Dự án Luật về Quản lý phát triển đô thị, Luật về Cấp, thoát nước để trình Chính phủ trước ngày 01/11/2023.

Về công tác quản lý Quy hoạch - Kiến trúc, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 10 đồ án quy hoạch và 7 nhiệm vụ quy hoạch; tiếp tục triển khai thẩm định 4 Đồ án quy hoạch xây dựng và 7 Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ; có ý kiến đối với 43 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh.

Đối với công tác quản lý phát triển đô thị, từ đầu năm 2023 đến nay đã có 22 đô thị được công nhận loại đô thị gồm 2 đô thị loại 2, 20 đô thị loại 4 (10 thị trấn và 10 xã); 14 đô thị được thành lập mới (03 thị xã, 11 thị trấn), 01 thị trấn điều chỉnh mở rộng, 2 đô thị thành lập thêm phường; Đã hướng dẫn, lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị cho 4 đô thị.

Ngoài ra, Bộ cũng đã tích cực triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Xây dựng như công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị; quản lý nhà và thị trường bất động sản; quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; quản lý vật liệu xây dựng: hợp tác, hội nhập kinh tế quốc tế: thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh…

Trong 6 tháng cuối năm 2023, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật theo chương trình, kế hoạch được giao, trọng tâm là Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6; trình Chính phủ đề xuất các Luật điều chỉnh về Quản lý, phát triển đô thị; Cấp thoát nước; khẩn trương xây dựng Luật Quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn để trình Quốc hội kỳ họp thứ 7 năm 2024; các văn bản pháp luật theo Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ… Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chuyên môn theo từng lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra.

Cũng tại buổi họp báo, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản Hoàng Hải đã thông tin thêm về việc triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”.

Theo đó, ngay sau khi Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các Bộ, ngành đã căn cứ theo các nhiệm vụ được giao, tập trung triển khai Đề án, cụ thể như sau: Hiện nay, Bộ Xây dựng đã hoàn thiện dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) và đã được Chính phủ thông qua, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Bộ Xây dựng đã đề xuất Chính phủ trình Quốc hội cho phép các chính sách về nhà ở xã hội (quy định tại chương VI dự thảo Luật) có hiệu lực sớm sau khi Luật nhà ở (sửa đổi) có hiệu lực thi hành (dự kiến từ 01/01/2024), bao gồm nhóm chính sách về: đối tượng, điều kiện thụ hưởng; việc quy hoạch, dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội; việc lựa chọn chủ đầu tư dự án; trình tự thủ tục thực hiện dự án; các cơ chế chính sách ưu đãi của nhà nước… đồng thời có chính sách riêng về nhà lưu trú công nhân, nhà ở dành cho lực lượng vũ trang để có cơ chế khuyến khích, ưu đãi phát triển.

Ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BXD ngày 28/4/2023 sửa đổi Thông tư 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021, theo đó cho phép các dự án chưa có quy hoạch chi tiết thì được sử dụng quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chung tại những khu vực không yêu cầu lập quy hoạch phân khu để đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án.

Chủ động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Chính sách xã hội và Bộ, ngành liên quan đôn đốc, hướng dẫn địa phương thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ, trong đó có 02 gói hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội: gói hỗ trợ cho khách hàng cá nhân vay mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở thông qua Ngân hàng chính sách xã hội với tổng nguồn vốn cho vay tối đa là 15.000 tỷ đồng (đến nay đã giải ngân 4.381/15.000 tỷ đồng cho khoảng 12.200 khách hàng) và gói hỗ trợ lãi suất 2% cho Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư thông qua các ngân hàng thương mại theo quy định của Nghị định số 31/2022/NĐ-CP.

Phối hợp triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1551/BXD-QLN ngày 20/4/2023 hướng dẫn về xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện vay ưu đãi của gói tín dụng này.

Về kết quả đầu tư, xây dựng: Theo báo cáo của các địa phương, tính đến ngày 18/5/2023, trong giai đoạn 2021-2025, đã hoàn thành hoàn thành 41 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị, quy mô xây dựng khoảng 19.516 căn; đang tiếp tục triển khai 294 dự án, với quy mô xây dựng khoảng 288.499 căn, cụ thể: Chương trình phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân khu công nghiệp: hoàn thành đầu tư xây dựng 7 dự án, với quy mô xây dựng khoảng 5.314 căn hộ; đang tiếp tục triển khai 93 dự án với quy mô xây dựng khoảng 127.272 căn hộ. 

Chương trình phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị: hoàn thành việc đầu tư xây dựng 34 dự án, quy mô xây dựng khoảng 14.202 căn hộ. Đang tiếp tục triển khai 201 dự án, quy mô xây dựng khoảng 161.227 căn hộ.


Hoàng Tư
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm