Hà Nội chấm dứt thực hiện 2 dự án của HUD tại huyện Mê Linh

| 14-06-2023, 15:33 | Thị trường 24h

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định chấm dứt, dừng thực hiện dự án Khu đô thị mới Mê Linh - Đại Thịnh và dự án Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 1 tại huyện Mê Linh.

Theo UBND Hà Nội, hai dự án này mới dừng lại ở thủ tục phê duyệt địa điểm lập quy hoạch, xây dựng khu đô thị của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, trong đó có ghi danh chủ đầu tư là HUD. Nhưng rồi chưa thực hiện thủ tục thẩm định, cho phép đầu tư theo Nghị định số 02/2006/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 04/2006/TT-BXD của Bộ Xây dựng có hiệu lực điều chỉnh tại thời điểm đó. Ngoài ra, 2 dự án này hiện nay không thuộc diện chuyển tiếp theo Luật Đầu tư 2020 và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

Hà Nội chấm dứt thực hiện 2 dự án của HUD tại huyện Mê Linh

Hà Nội chấm dứt thực hiện 2 dự án của HUD tại huyện Mê Linh.


Bằng quyết định chấm dứt, dừng thực hiện các quyết định, chỉ đạo trước đây của tỉnh Vĩnh Phúc và Hà Nội, nay UBND Hà Nội giao các các sở, ngành của thành phố và UBND huyện Mê Linh thực hiện quản lý nhà nước đối với khu đất tại 2 dự án nêu trên theo chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật hiện hành.

UBND huyện Mê Linh được giao nghiên cứu, đề xuất phương án quản lý, khai thác khu đất, nhằm phát huy hiệu quả sử dụng đất, bảo đảm phù hợp các quy định của pháp luật hiện hành.

Được biết, dự án Khu đô thị Thanh Lâm - Đại Thịnh 1 và Khu đô thị Mê Linh - Đại Thịnh là 2 dự án do Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và đô thị (HUD) thuộc Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư. Hai dự án này có tổng diện tích 189,7ha, trong đó dự án khu đô thị mới Mê Linh - Đại Thịnh có diện tích 136,6ha. Còn dự án khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 1 có diện tích 53,1ha.

Trước đó, huyện Mê Linh đã có văn bản báo cáo kết quả rà soát việc thực hiện các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai bao gồm 2 dự án trên. Theo báo cáo, 2 dự án này đã được Phó chủ tịch thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn giao Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội báo cáo Thành ủy, thống nhất chấm dứt, dừng thực hiện.

Ngoài ra, cùng nằm trong danh sách đề nghị chấm dứt của huyện Mê Linh, còn có 10 dự án chưa giải phóng mặt bằng gồm: Khu đô thị mới Việt Á, Khu đô thị mới BMC, Khu đô thị mới Prime Group, Khu nhà ở cao cấp Phương Viên, dự án Xây dựng Bệnh viện cho người thu nhập cao và chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, dự án Trồng cỏ nuôi bò sữa, khu nhà ở Thanh Lâm.

Dự án Trồng hoa, cây cảnh du lịch sinh thái Hùng Việt, dự án khu đô thị mới Sông Hồng Thủ Đô và dự án Khu công nghiệp Quang Minh 2.


An Tú
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm