Long An thu hồi 7 dự án với diện tích gần 180ha

| 30-05-2023, 14:58 | Thị trường 24h

Theo các công văn của UBND tỉnh Long An, UBND huyện Bến Lức vừa thông báo chấm dứt hoạt động đối với một số dự án do chưa bảo đảm các thủ tục theo quy định. Theo đó, có 7 dự án chấm dứt hoạt động với diện tích gần 180ha.

Cụ thể, dự án Khu dân cư Ba Làng – Bình Chánh với diện tích khoảng 40ha tại xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức đối với Công ty TNHH Hoa viên Gò Đen.

Dự án Khu dân cư nhà vườn Mỹ Yên Garden khoảng 10ha tại xã Mỹ Yên của Công ty Cổ phần Việt Dũng.

Dự án Khu dân cư thương mại dịch vụ Phú Mỹ diện tích 60,07ha tại xã Tân Bửu và xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức đối với Công ty Cổ phần Đầu tư dự án Thịnh Phát.

Long An thu hồi 7 dự án với diện tích gần 180ha

UBND tỉnh Long An thu hồi 7 dự án với tổng diện tích gần 180ha để tìm kiếm các nhà đầu tư mới.


Dự án Khu dân cư Vàm Cỏ Đông với diện tích khoảng 24ha tại xã Tân Bửu, huyện Bến Lức của Công ty TNHH Bất động sản Vàm Cỏ Đông Long An.

Dự án Khu dân cư nông thôn, diện tích khoảng 30,6ha tại xã Tân Bửu, huyện Bến Lức của Công ty TNHH Sài Gòn An Lạc.

Dự án Khu dân cư Hạnh Phúc (The Happy House) với diện tích khoảng 12ha tại xã Tân Bửu, huyện Bến Lức đối với Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Tân Phú Land làm chủ đầu tư.

Dự án Khu dân cư với diện tích khoảng 3,1ha tại xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức đối với Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Võ Chuyển.

Theo Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, các dự án trên là thông báo chấm dứt hoạt động để tiếp tục kêu gọi đầu tư chứ không phải xóa quy hoạch. Hiện nay, UBND huyện đã ban hành quyết định thu hồi, hủy bỏ thông báo thu hồi đất và quyết định thu hồi đất của các cá nhân có đất bị thu hồi trong dự án.

UBND huyện Bến Lức cũng công bố công khai toàn bộ các văn bản liên quan đến chấm dứt hoạt động của các dự án để người dân được biết. 

Bên cạnh 7 dự án tại huyện Bến Lức, đầu năm 2023 đến nay, tỉnh Long An đã thu hồi 35 dự án vốn đầu tư trong và ngoài nước; trong đó, thu hồi 28 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 2.857,5 tỷ đồng; 7 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn 20,3 triệu USD.

Trong số các dự án đầu tư thu hồi trên, có 27 dự án có sử dụng đất thu hồi chủ trương đầu tư, hoặc tự chấm dứt dự án, với tổng diện tích 205,7 ha; 8 dự án thuê nhà xưởng hoặc đất đai thu hồi chủ trương đầu tư, hoặc tự chấm dứt dự án với tổng diện tích 7,2 ha.


Minh Anh
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm