Tái khởi công dự án đường 2.300 tỷ nối Bình Phước - Long An

| 22-04-2023, 10:28 | Dự án / Thị trường 24h

Theo đó, dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa được Bộ GTVT phê duyệt năm 2007 và khởi công năm 2009. Tuy nhiên việc thi công dự án đã bị đình hoãn từ năm 2011. 

Dự án có quy mô tương đương đường cấp 3 hai làn xe, bề rộng nền đường 12,25 m, mặt đường rộng 11,25 m, lề đất rộng 0,5 m mỗi bên, tiêu chuẩn hình học phù hợp đường cao tốc loại A, vận tốc 100 km/h. Trong giai đoạn hoàn chỉnh, đầu tư mở rộng với quy mô cao tốc 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h, bề rộng nền đường 27 m.

Tái khởi công dự án đường 2.300 tỷ nối Bình Phước - Long An

Trong năm nay, dự án đường Hồ Chí Minh nối từ Chơn Thành - Đức Hòa (từ tỉnh Bình Phước qua tỉnh Long An) sẽ được tái khởi công sau 12 năm đình trệ.


Ngày 28/7/2022, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định số 1032/QĐ-BGTVT phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa. Bộ GTVT giao Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh nghiên cứu, lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tiến tới khởi công trong năm 2023 và hoàn thành năm 2025. 

Nhận thấy việc triển khai dự án còn chậm trễ, Bộ GTVT đốc thúc Ban QLDA đường Hồ Chí Minh khẩn trương hoàn tất các thủ tục có liên quan. Theo đó, dự án có mục tiêu tiếp tục hoàn thành các hạng mục thi công dở dang, tránh lãng phí nguồn vốn nhà nước đã đầu tư. Góp phần nối thông toàn tuyến đường Hồ Chí Minh với quy mô 2 làn xe, chia sẻ lưu lượng với các trục dọc vùng Đông Nam Bộ, từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông, bảo đảm an ninh quốc phòng vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. 

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa có chiều dài toàn tuyến khoảng 73 km, với tổng mức đầu tư dự án là 2.293 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 là 2.178 tỉ đồng; nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 115 tỉ đồng. Dự án có tiến độ triển khai công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án trong năm 2023, hoàn thành trong năm 2025. 

Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu Ban quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh phải khẩn trương chỉ đạo đơn vị tư vấn hoàn thành hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thành phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (báo cáo ĐTM), về khung chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư cùng các thủ tục khác có liên quan, để đủ điều kiện phê duyệt dự án trong quý 2/2023. Trên cơ sở đó, triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm khởi công dự án ngày trong năm 2023 này.  


Bảo Anh
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm