Novaland trả cọc nếu khách hàng mua dự án Nova World Phan Thiết

| 7-04-2023, 15:00 | Thị trường 24h

Doanh nghiệp cho biết, do biến động của kinh tế thế giới và trong nước đã gây tác động nhiều mặt và ảnh hưởng đến thanh khoản ngắn hạn của thị trường, trong đó có Novaland. Do đó, NovaReal chủ động đưa ra 3 phương án dành riêng cho những khách hàng đến thời hạn của chương trình cam kết mua lại tại Nova World Phan Thiết.

Novaland trả cọc nếu khách hàng mua dự án Nova World Phan Thiết

Phối cảnh dự án NovaWorld Phan Thiết.


Trong phương án đầu tiên, nếu tiếp tục đăng ký chọn mua bất động sản theo văn bản thỏa thuận, khách hàng sẽ được nhận ưu đãi thêm 15% trên tổng giá trị tiền đặt cọc phải nộp. Đồng thời, khách hàng sẽ được ưu đãi 5% cho một sản phẩm mua mới tại các dự án do Novaland phát triển (có hiệu lực trong vòng 6 tháng kể từ ngày khách hàng xác nhận chọn phương án này).

Ở phương án 2, khách hàng có thể chuyển đổi sang sản phẩm mới hoặc cấn trừ vào sản phẩm khác đang đăng ký lựa chọn. Cụ thế, nếu khách muốn đăng ký lựa chọn sản phẩm mới, toàn bộ số tiền chuyển đổi gồm tiền đặt cọc bằng vốn tự có đã nộp và tiền lãi cam kết mua lại phát sinh sẽ được chuyển vào sản phẩm mới. Cùng với đó, khách hàng sẽ được nhận ưu đãi 10% cho một sản phẩm mới tại các dự án do Novaland đang phát triển.

Còn trong trường hợp khách hàng muốn cấn trừ vào công nợ của các sản phẩm khác đang đăng ký chọn mua, toàn bộ số tiền chuyển đổi (được áp dụng lãi suất thanh toán trước hạn không vượt quá 10%/năm đối với các kỳ thanh toán vượt) sẽ được cấn trừ vào kỳ công nợ chưa thanh toán của các sản phẩm khác đang đăng ký chọn mua.

Phương án còn lại được công ty đưa ra cho khách hàng không đồng ý đăng ký chọn mua bất động sản. Theo đó, trong trường hợp khách hàng có thời điểm thanh lý ngày 15/9, NovaReal sẽ hoàn trả tiền đặt cọc thực nộp và tiền lãi phát sinh theo văn bản thỏa thuận theo tiến độ.

Trong đó, tháng 9 năm nay khách sẽ được hoàn trả 10% giá trị tiền đặt cọc thực nộp. Tháng 9/2024 được nhận lại 40% giá trị tiền đặt cọc thực nộp kèm tiền lãi trả chậm phát sinh trên 40% giá trị này (lãi suất trả chậm áp dụng 15%/năm) cùng số tiền lãi cam kết mua lại.

Đến tháng 9/2025, khách được hoàn trả 50% giá trị tiền đặt cọc còn lại kèm tiền lãi trả chậm phát sinh trên 50% giá trị này (lãi suất trả chậm áp dụng 15%/năm).Trường hợp khách hàng chỉ có một thời điểm thanh lý ngày 15/9/2025, doanh nghiệp sẽ hoàn trả tiền cọc thực nộp và tiền lãi cam kết mua lại phát sinh theo văn bản thỏa thuận đã ký.

Thông báo của NovaReal cũng nêu rõ, khách hàng cần phản hồi chậm nhất vào ngày 4/5. Trường hợp quá thời hạn nêu trên, doanh nghiệp sẽ thực hiện văn bản thoả thuận với khách hàng theo phương án 1, tức khách hàng sẽ tiếp tục mua bất động sản. Đồng thời, khách hàng cam kết sẽ không có bất kỳ yêu cầu hay khiếu nại nào khác với công ty liên quan đến nội dung văn bản thỏa thuận.


Thu Thủy
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm