Bình Dương: Trong năm 2023 cần 23.490 tỷ đồng để xây dựng nhà ở

| 8-02-2023, 10:34 | Thị trường 24h

UBND tỉnh Bình Dương vừa phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương năm 2023. Mục tiêu được tỉnh Bình Dương xác định trong năm 2023 là nâng cao chất lượng nhà ở, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho tất cả các nhóm dân cư, đặc biệt là các đối tượng chính sách…

Cụ thể, đối với nhà ở xã hội, năm 2023 tỉnh Bình Dương sẽ phát triển thêm 600.000 m2 sàn tương đương 18.000 căn, trong đó khuyến khích các doanh nghiệp và nhà đầu tư tham gia đầu tư nhà ở cho công nhân, người lao động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bình Dương: Trong năm 2023 cần 23.490 tỷ đồng để xây dựng nhà ở

Trong năm 2023, tỉnh Bình Dường cần 23.490 tỷ đồng để xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở thương mại...


Bên cạnh đó, rà soát quỹ đất nhà ở xã hội tại 33 dự án nhà ở thương mại khoảng 100 ha để đôn đốc chủ đầu tư triển khai thực hiện. Doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội tại Bình Dương sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi về đất đai, quy hoạch, thuế, tài chính - tín dụng.

Trong đó, nhà ở thương mại năm 2023, Bình Dương sẽ có thêm 13.537 căn (tương đương hơn 1,2 triệu m2 sàn). Còn nhà ở riêng lẻ do người dân tự xây dựng sẽ tăng thêm hơn 2 triệu m2 sàn.

Đến nay, Bình Dương đã quy hoạch diện tích đất để xây dựng các dự án nhà ở, năm 2023, diện tích đất sẽ tăng thêm 289 ha, trong đó dự án nhà ở thương mại là 110,7 ha; nhà ở dân tự xây là 131,5 ha; dự án nhà ở tái định cư và nhà ở xã hội là 46,8 ha.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, UBND tỉnh Bình Dương dự báo nhu cầu nguồn vốn đầu tư nhà ở trong năm 2023 là 23.490 tỷ đồng. Trong đó, vốn dành cho nhà ở thương mại là 8.998 tỷ đồng, còn nhà ở xã hội, nhà tái định cư là 3.803 tỷ đồng và nhà ở dân tự xây là 10.688 tỷ đồng.


Võ Tình
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm