Lâm Đồng: "Siết" hành vi trốn thuế khi chuyển nhượng, mua bán bất động sản

Nguyễn Thanh Thuý Nguyễn Thanh Thuý | 4-10-2021, 14:11 | Thị trường 24h

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, từ năm 2016, tỉnh đã thực hiện Đề án “Quản lý thuế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, chuyển nhượng bất động sản và chuyển nhượng dự án trên địa bàn tỉnh”. Tuy nhiên, đến nay có một số nội dung không còn phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; mặt khác, hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản tại tỉnh phát triển nhanh về số lượng, đa dạng về phương thức, giá chuyển nhượng thể hiện trên hợp đồng chuyển nhượng chưa phù hợp, chưa đúng với giá thực tế giao dịch trên thị trường, dẫn đến thất thu cho ngân sách Nhà nước.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các tổ chức hành nghề công chứng không thông đồng, tiếp tay cho các tổ chức, cá nhân trong việc kê khai không trung thực giá trị chuyển nhượng bất động sản để giảm nghĩa vụ phải nộp ngân sách nhà nước.

UBND tỉnh Lâm Đồng nêu rõ trường hợp có đủ căn cứ xác định công chứng viên có hành vi thông đồng, bao che, tiếp tay, xác nhận sai giá trị thực tế chuyển nhượng trên hợp đồng mua bán, làm thất thu ngân sách nhà nước thì bị xử lý nghiêm theo quy định, kể cả xử lý hình sự.

Lâm Đồng: "Siết" hành vi trốn thuế khi chuyển nhượng, mua bán bất động sản

Toàn bộ dự án ma Sun Valley rộng khoảng 35ha được các sale chào bán cho khách hàng, có dấu hiệu thất thu Thuế, cơ quan chức năng cần vào cuộc.


Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cần phải có các giải pháp quản lý hữu hiệu nhằm chống thất thu ngân sách, “thu đúng, thu đủ, thu kịp thời”, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, góp phần phát triển kinh tế của tỉnh một cách bền vững. Đây là việc làm vừa có tính cấp thiết, vừa có ý nghĩa lâu dài. Do vậy, việc ban hành Đề án mới thay thế cho Đề án “Quản lý thuế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, chuyển nhượng bất động sản và chuyển nhượng dự án trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” trong giai đoạn hiện nay là cần thiết.

Mục tiêu của Đề án mới nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp, sự chủ động giữa các sở, ngành trong công tác quản lý thuế nhằm ngăn ngừa và chống thất thu thuế, phí đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh một cách hiệu quả; nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế trong việc thực hiện các quy định của pháp luật nói chung và chính sách thuế nói riêng; tạo sự công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động đầu tư, kinh doanh.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu cơ quan thuế tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát tình hình kê khai, nộp thuế của người nộp thuế có phát sinh hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, đảm bảo việc kê khai số thuế phải nộp phù hợp với thực tế phát sinh.

Chi cục thuế phối hợp với Công an các huyện, thành phố triển khai thực hiện xác minh, xử lý đối với các giao dịch bất động sản đáng ngờ, có giá trị giao dịch lớn, có dấu hiệu rủi ro cao về thuế.

Lâm Đồng: Ngăn chặn trốn thuế kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản


Văn phòng đăng ký đất đai tạm dừng thực hiện thủ tục hành chính đối với các hồ sơ chuyển nhượng bất động sản khi nhận được đề nghị của cơ quan thuế trong trường hợp người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, hoặc đối với các giao dịch chuyển nhượng bất động sản có dấu hiệu khai giá chuyển nhượng thấp hơn giá thực tế.

Đối với tổ chức hành nghề công chứng: chịu trách nhiệm trước pháp luật và người yêu cầu công chứng về văn bản công chứng, từ chối công chứng các hợp đồng, giao dịch bất động sản vi phạm pháp luật.

Trước đó, Tài chính Doanh nghiệp đã đăng tải nhiều bài viết liên quan đến việc phân lô bán nền trên nhiều địa bàn của tỉnh Lâm Đồng. Các hoạt động này khiến ngân sách nhà nước thất thu thuế bởi nhiều dấu hiệu khai giá chuyển nhượng thấp hơn giá thực tế. Việc phân lô bán nền sẽ gây nhiều "hiểm hoạ" về sau trong công tác quy hoạch, quản lý đất đai...

Với đề án “Quản lý thuế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, chuyển nhượng bất động sản và chuyển nhượng dự án trên địa bàn tỉnh” UBND tỉnh Lâm Đồng đã có sự vào cuộc quyết liệt, nhằm chặn đứng tình trạng “tiếp tay” cho việc “né” thuế, từ đó sớm ngăn chặn tình trạng thất thu thuế Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực tài nguyên, bất động sản.

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm