Thanh Hóa: Đề nghị lập quy hoạch Khu đô thị của TTC Land bị từ chối

| 25-05-2021, 10:24 | Thị trường 24h

Thanh Hóa: Đề nghị lập quy hoạch Khu đô thị của TTC Land bị từ chối

Ảnh minh họa.

Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký văn bản gửi Công ty cổ phần đô thị TTC Land truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch tỉnh này về đề nghị lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa.

Tại văn bản trên, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cho biết, khu đất Công ty cổ phần đô thị TTC Land đề nghị lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (diện tích khoảng 42 ha) có 2 khu dân cư đã được Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương giao cho UBND thành phố Thanh Hóa nghiên cứu, lập quy hoạch chi tiết 1/500.

2 khu dân cư trên gồm: Khu dân cư Lễ Môn, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa (diện tích khoảng 18 ha) và Khu dân cư, tái định cư phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa (diện tích khoảng 22 ha). 

Do đó, không thống nhất đề nghị lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực phường Quảng Hưng của Công ty cổ phần đô thị TTC Land.


Đồng thời, giao UBND thành phố Thanh Hóa gộp 2 khu đất thành 1 đồ án quy hoạch để đảm bảo tính tổng thể, khớp nối và thuận tiện trong công tác quản lý theo quy hoạch được phê duyệt.

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm