Quảng Ninh thúc tháo gỡ khó khăn để khởi công nhiều dự án năm nay

| 29-04-2021, 11:58 | Thị trường 24h

Quảng Ninh thúc tháo gỡ khó khăn để khởi công nhiều dự án năm nay

Ảnh minh họa.

Tại văn bản trên, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành và Chủ tịch UBND các địa bàn liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục có liên quan theo đúng các quy định pháp luật hiện hành, phấn đấu khởi công những dự án này trong năm 2021.

Các dự án này gồm: Khu phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên và thành phố Hạ Long; Quần thể bảo tồn thiên nhiên và du lịch sinh thái Safari Hạ Long; Khu du lịch dịch vụ, đô thị ven biển tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả; Khu đô thị Bắc Luân tại phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái và Tổ hợp các cụm công nghiệp phía Nam sông Lục Lầm, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái.

Cụ thể, đối với dự án Khu phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên và thành phố Hạ Long (bao gồm cả dự án thành phần Khu du lịch và đô thị sinh thái đảo Hoàng Tăn, thị xã Quảng Yên), lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh giao Sở Tài nguyên và Môi trường bám sát Bộ Tài nguyên và Môi trường để đẩy nhanh tiến độ phê duyệt đường mép nước biển thấp nhất trung bình hàng năm (đường triều kiệt) trên địa bàn tỉnh làm cơ sở để thực hiện việc giao đất, cho thuê đất dự án.

Đối với dự án Khu du lịch và đô thị sinh thái đảo Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên thuộc Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định chủ trương đầu tư; tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh trước ngày 10/5/2021 làm cơ sở lựa chọn nhà đầu tư.

Dự án Quần thể bảo tồn thiên nhiên và du lịch sinh thái Safari Hạ Long tại các xã: Vũ Oai, Hòa Bỉnh, Kỳ Thượng, Đồng Lâm, thành phố Hạ Long, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh yêu cầu, sau khi phương án quản lý rừng bền vững được phê duyệt, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan thẩm định, trình UBND tỉnh trước ngày 10/5/2021 để thông qua Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, báo cáo Tỉnh ủy thông qua để phê duyệt trong tháng 5/2021.

Đối với dự án Tổ hợp công nghiệp, dịch vụ và logistic phía Nam sông Lục Lầm, phường Hải Hòa, thành phổ Móng Cái, giao Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, thống nhất trình tự, thủ tục triển khai thực hiện đảm bảo đúng ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủỵ tại Thông báo số 153-TB/TU và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 2166/UBND-XD6 ngày 12/4/2021 đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/4/2021…


Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu chủ đầu tư liên quan báo cáo tình hình triển khai thực hiện, nghiên cứu các dự án trên địa bàn tỉnh và các khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25 hàng tháng để tổng hợp; tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh để chỉ đạo, xử lý kịp thời.

Đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan và xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của chủ đầu tư; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh họp định kỳ hàng tháng để kiểm điểm tiến độ công việc tại các dự án, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quý.

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm