Thông tin tổng quan về quy mô và tình trạng bàn giao căn hộ chung cư Quận 8

Linh Giang Trần Linh Giang Trần | 17-03-2021, 06:31 | Dự án

Căn hộ chung cư Quận 8: Mỹ Phúc (Heaven River View)

 • Vị trí: Phạm Đức Sơn, phường 16, Quận 8, TP.HCM.
 • Quy mô: 960 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Đã bàn giao năm 2018 - 2019.
Thông tin tổng quan về quy mô và tình trạng bàn giao căn hộ chung cư Quận 8

Thực tế dự án Heaven River View

Căn hộ chung cư Quận 8: Diamond Riverside (City Gate 2)

 • Vị trí: Võ Văn Kiệt, phường 16, Quận 8, TP.HCM.
 • Quy mô: 1668 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Đã bàn giao năm 2020.

Thực tế dự án Diamond Riverside (City Gate 2)

Căn hộ chung cư Quận 8: City Gate 3

 • Vị trí: Hoàng Ngân, phường 16, Quận 8, TP.HCM.
 • Quy mô: 2500 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Dự kiến bàn giao năm 2023.

Phối cảnh dự án City Gate 3

Căn hộ chung cư Quận 8: High Intela

 • Vị trí: Võ Văn Kiệt, phường 16, Quận 8, TP.HCM.
 • Quy mô: 540 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Chưa bàn giao.

Phối cảnh dự án High Intela

Căn hộ chung cư Quận 8: West Intela

 • Vị trí: An Dương Vương, phường 16, Quận 8, TP.HCM.
 • Quy mô: 238 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Chưa bàn giao.

Phối cảnh dự án West Intela

Căn hộ chung cư Quận 8: The Avila

 • Vị trí: Trương Đình Hội, phường 16, Quận 8, TP.HCM.
 • Quy mô: 289 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Đã bàn giao năm 2017.

Thực tế dự án The Avila

Căn hộ chung cư Quận 8: Sunshine Avenue

 • Vị trí: Đường 41, phường 16, Quận 8, TP.HCM.
 • Quy mô: 649 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Chưa bàn giao.

Phối cảnh dự án Sunshine Avenue

Căn hộ chung cư Quận 8: Carina Plaza

 • Vị trí: Võ Văn Kiệt, phường 16, Quận 8, TP.HCM.
 • Quy mô: 4000 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Đã bàn giao trước năm 2015.

Thực tế dự án Carinna Plaza

Căn hộ chung cư Quận 8: Asahi Tower (City Gate 4)

 • Vị trí: Hoàng Ngân, phường 16, Quận 8, TP.HCM.
 • Quy mô: 1209 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Dự kiến năm 2021 bàn giao.

Phối cảnh dự án West Gate 4

Căn hộ chung cư Quận 8: Chánh Hưng - Giai Việt

 • Vị trí: Tạ Quang Bửu, phường 5, Quận 8, TP.HCM.
 • Quy mô: 624 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Đã bàn giao năm 2016.

Căn hộ chung cư Quận 8: Him Lam Nam Khánh

 • Vị trí: Tạ Quang Bửu, phường 5, Quận 8, TP.HCM.
 • Quy mô: 468 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Đã bàn giao trước năm 2015.

Căn hộ chung cư Quận 8: Central Premium

 • Vị trí: Tạ Quang Bửu, phường 5, Quận 8, TP.HCM.
 • Quy mô: 563 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Đã bàn giao năm 2019.

Thực tế dự án Central Premium

Căn hộ chung cư Quận 8: Dream Home Riverside

 • Vị trí: Phạm Thế Hiển, phường 7, Quận 8, TP.HCM.
 • Quy mô: 2200 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Dự kiến bàn giao năm 2022.

Phối cảnh dự án Dream Home Riverside

Căn hộ chung cư Quận 8: Dream Home Palace

 • Vị trí: Trịnh Quang Nghị, phường 7, Quận 8, TP.HCM.
 • Quy mô: 978 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Chưa bàn giao.

Phối cảnh dự án Dream Homes Palace

Căn hộ chung cư Quận 8: Bình An Riverside (Hado Green Lane)

 • Vị trí: Phạm Thế Hiển, phường 7, Quận 8, TP.HCM.
 • Quy mô: 759 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Dự kiến bàn giao năm 2022.

Căn hộ chung cư Quận 8: Conic Riverside

 • Vị trí: Nguyễn Văn Linh, phường 7, Quận 8, TP.HCM.
 • Quy mô: 664 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Đã bàn giao năm 2020.

Thực tế dự án Conic Riverside

Căn hộ chung cư Quận 8: Topaz Elite

 • Vị trí: Cao Lỗ, phường 4, Quận 8, TP.HCM.
 • Quy mô: 2339 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Đã bàn giao năm 2020.

Căn hộ chung cư Quận 8: Venus

 • Vị trí: Phạm Hùng, phường 4, Quận 8, TP.HCM.
 • Quy mô: 900 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Chưa bàn giao.

Căn hộ chung cư Quận 8: Felisa Riverside

 • Vị trí: Bến Bình Đông, phường, 11, Quận 8, TP.HCM.
 • Quy mô: 294 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Đã bàn giao năm 2020.

Căn hộ chung cư Quận 8: D-Aqua

 • Vị trí: Bến Bình Đông, phường 14, Quận 8, TP.HCM.
 • Quy mô: 652 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Dự kiến bàn giao năm 2024.

Phối cảnh dự án D - Aqua

Căn hộ chung cư Quận 8: Aurora Residences

 • Vị trí: Bến Bình Đông, phường 14, Quận 8, TP.HCM.
 • Quy mô: 445 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Chưa bàn giao.

Căn hộ chung cư Quận 8: Green River

 • Vị trí: Phạm Thế Hiển, phường 6, Quận 8, TP.HCM.
 • Quy mô: 1554 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Đã bàn giao năm 2020.

Căn hộ chung cư Quận 8: The Pegasuite 1

 • Vị trí: Tạ Quang Bửu, phường 6, Quận 8, TP.HCM.
 • Quy mô: 1150 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Đã bàn giao năm 2019.

Thực tế dự án The Pegasute 1

Căn hộ chung cư Quận 8: The Pegasuite 2

 • Vị trí: Tạ Quang Bửu, phường 6, Quận 8, TP.HCM.
 • Quy mô: 369 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Chưa bàn giao.

Căn hộ chung cư Quận 8: Tara Residence

 • Vị trí: Tạ Quang Bửu, phường 6, Quận 8, TP.HCM.
 • Quy mô: 989 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Đã bàn giao năm 2019.

Thực tế dự án Taka Risidece

Căn hộ chung cư Quận 8: Diamond Lotus Riverside

 • Vị trí: Lê Quang Kim, phường 8, Quận 8, TP.HCM.
 • Quy mô: 300 căn.
 • Tình trạng bàn giao: Đã bàn giao năm 2020.
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm