"Sức sống" của nhóm doanh nghiệp xây dựng: Tổng kết quý II, nhận định quý III

| 1-07-2019, 16:06 | Thị trường 24h

Tín hiệu vui từ nhóm doanh nghiệp Nhà nước

Báo cáo khảo sát hoạt động của doanh nghiệp xây dựng do Tổng cục Thống kê công bố mới đây cho thấy, trong quý II/2019, có 24,1% doanh nghiệp nhận định tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn, 39,5% doanh nghiệp đánh giá tình hình giữ ổn định và 36,4% doanh nghiệp đánh giá khó khăn hơn so với quý I/2019.

 

Dự báo quý III/2019 có 22,7% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn, 40,9% nghiệp nhận định giữ ổn định và 36,4% doanh nghiệp đánh giá khó khăn hơn.

Phân theo hình thức sở hữu, khu vực doanh nghiệp Nhà nước bày tỏ sự lạc quan với 23,9% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý II/2019 tốt hơn, 43,5% doanh nghiệp nhận định hoạt động sản xuất kinh doanh giữ ổn định và 32,6% doanh nghiệp cho rằng hoạt động khó khăn hơn so với quý I/2019.

Trong khi đó, ở nhóm doanh nghiệp ngoài Nhà nước có 24,2% doanh nghiệp nhận định tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn, 39,4% giữ ổn định và 36,4% cho rằng hoạt động kinh doanh khó khăn hơn.

Đối với khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (khu vực doanh nghiệp FDI) có 22,3% doanh nghiệp nhận định tốt hơn, có 39,9% giữ ổn định và 37,8% khó khăn hơn.

Dự báo về quý III/2019, khu vực doanh nghiệp Nhà nước khả quan nhất với 25,0% doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn, 41,3% doanh nghiệp cho rằng giữ ổn định và 33,7% nhận định khó khăn hơn so với quý II/2019; tỷ lệ này của khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước là 23,2% tốt hơn, 40,3% giữ ổn định và 36,5% khó khăn hơn; khu vực doanh nghiệp FDI là 17,6% tốt hơn, 47,0% giữ ổn định và 35,4% khó khăn hơn.

Phân theo ngành hoạt động, các doanh nghiệp xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý II/2019 so với quý I/2019 khả quan hơn với 26,5% doanh nghiệp đánh giá tốt hơn, 39,0% doanh nghiệp nhận định giữ ổn định và 34,5% doanh nghiệp khó khăn hơn.

Trong khi đó, nhóm doanh nghiệp hoạt động xây dựng chuyên dụng có 20,5% nhận định tốt hơn, 42,3% đánh giá ổn định và 37,2% cho rằng khó khăn hơn. Nhóm doanh nghiệp xây dựng Nhà các loại có 24,0% doanh nghiệp đánh giá tốt hơn, 38,4% giữ ổn định và 37,6% cho rằng khó khăn hơn.

Nhiều chỉ số sẽ tăng trong quý III

Về mức chi phí sản xuất kinh doanh trong quý II, có 50,4% doanh nghiệp xây dựng nhận định tổng chi phí sản xuất trên một đơn vị sản phẩm xây dựng giữ ổn định và giảm so với quý I//2019; có 49,6% doanh nghiệp đánh giá tổng chi phí sản xuất tăng.

Dự báo quý III/2019 so với quý II/2019, có 48,7% doanh nghiệp cho rằng tổng chi phí sản xuất giữ ổn định và giảm (33,4% giữ ổn định và 15,3% giảm); 51,3% doanh nghiệp đánh giá tổng chi phí sản xuất tăng.

Báo cáo đưa ra dự báo rằng tổng chi phí sản xuất kinh doanh trên một đơn vị sản phẩm xây dựng của các doanh nghiệp quý III/2019 có xu hướng tăng so với quý II/2019.

Cụ thể, khu vực doanh nghiệp Nhà nước có 53,3% doanh nghiệp nhận định tổng chi phí sản xuất trên một đơn vị sản phẩm xây dựng giữ ổn định và giảm; tỷ lệ này của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 48,2%; khu vực doanh nghiệp FDI khả quan hơn với 53.5%.

Phân theo ngành hoạt động, các doanh nghiệp hoạt động xây dựng chuyên dụng nhận định quý II/2019 so với quý I/2019 khả quan hơn với 52,4% doanh nghiệp đánh giá tổng chi phí trên một đơn vị sản phẩm giữ ổn định và giảm; tỷ lệ này của các doanh nghiệp xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng là 52,2%; doanh nghiệp xây dựng nhà các loại là 48,0% giữ ổn định và giảm.

Trước đó, Tổng cục Thống kê cũng đã đưa ra các thông số thống kê về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng trong quý I/2019.

Theo kết quả khảo sát quý I/2019 có 57,7% doanh nghiệp nhận định tình hình sản xuất kinh doanh giữ ổn định và thuận lợi hơn (35,6% doanh nghiệp đánh giá giữ ổn định và 22,1% doanh nghiệp đánh giá thuận lợi hơn) so với quý IV/2018; có 41,5% doanh nghiệp đánh giá khó khăn hơn. 

Theo hình thức sở hữu: Khu vực doanh nghiệp Nhà nước có 55,6% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý I/2019 so với quý IV/2018 sẽ giữ ổn định và thuận lợi hơn (37,8% giữ ổn định và 17,8% thuận lợi hơn); khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước có 57,3% (35,1% giữ ổn định và 22,2% thuận lợi hơn); khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (khu vực doanh nghiệp FDI) đánh giá khả quan nhất với 63,3% (41,5% giữ ổn định và 21,8% thuận lợi hơn). 

Theo ngành hoạt động: Các doanh nghiệp hoạt động xây dựng chuyên dụng đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý I/2019 so với quý IV/2018 khả quan hơn với 58,6% doanh nghiệp đánh giá giữ ổn định và thuận lợi hơn (39,1% giữ ổn định và 19,5% thuận lợi hơn); doanh nghiệp xây dựng nhà các loại là 57,7% (33,5% giữ ổn định và 24,2% thuận lợi hơn); doanh nghiệp xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng là 57,2% (35,9% giữ ổn định và 21,3% thuận lợi hơn).

Hữu Dũng

[i][/i]

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm