Lưu ý khi làm thủ tục giảm tiền thuê đất do ảnh hưởng dịch Covid-19

Linh Giang Trần Linh Giang Trần | 12-09-2020, 03:55 | Góc pháp luật


Lưu ý khi làm thủ tục giảm tiền thuê đất do ảnh hưởng dịch Covid-19

Ảnh minh họa, nguồn: Internet.

Theo Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10-8-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29-5-2020 của Chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hằng năm phải ngừng sản xuất, kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 được giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020.

Cục Thuế Hà Nội cho biết, để được áp dụng chính sách này, người thuê đất nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất (giấy đề nghị, quyết định cho thuê đất hoặc hợp đồng cho thuê đất) cho cơ quan thuế, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật kể từ ngày 10-8-2020 đến hết ngày 31-12-2020.

Căn cứ hồ sơ do người thuê đất nộp, không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xác định số tiền thuê đất được giảm và ban hành quyết định giảm tiền thuê đất.

Chính sách giảm tiền thuê đất trên cũng được áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất có nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh khác nhau nhưng chỉ ngừng một hoạt động sản xuất, kinh doanh tại khu đất, thửa đất đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp.

Trường hợp người thuê đất nộp hồ sơ đề nghị sau ngày 31-12-2020 không được giảm tiền thuê đất theo quyết định này.

Trường hợp người thuê đất đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định của quyết định này nhưng sau đó qua thanh tra, kiểm tra,  phát hiện người thuê đất không thuộc trường hợp được giảm tiền thuê đất thì người thuê đất phải hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền thuê đất đã được giảm và tiền chậm nộp tính trên số tiền được giảm theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người thuê đã nộp tiền thuê đất của năm 2020 mà sau khi cơ quan có thẩm quyền xác định và quyết định giảm tiền thuê đất có phát sinh thừa tiền thuê đất thì được trừ số tiền đã nộp thừa vào tiền thuê đất của kỳ sau hoặc năm tiếp theo. Trường hợp không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất tiếp theo thì được bù trừ hoặc hoàn trả số tiền nộp thừa.

HƯƠNG THỦY

Theo Hà Nội mới

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm