Quy định của pháp luật về quyền được biết thông tin đất đai của người dân

| 13-10-2020, 09:23 | Góc pháp luật / Kiến thức

Trước khi tiến hành mọi giao dịch mua, bán, chuyển nhượng nhà đất, việc nắm bắt, tìm hiểu thông tin về đất đai (về số thửa, chủ sở hữu, đất có dính quy hoạch hay không, đã có sổ đỏ chưa,...) là điều vô cùng quan trọng, giúp đảm bảo giao dịch diễn ra an toàn, tránh những rủi ro không đáng có.

Quy định của pháp luật về quyền được biết thông tin đất đai của người dân

Theo quy định của pháp luật, người dân có quyền biết thông tin về đất đai như:


Danh mục dữ liệu có trong cơ sở dữ liệu đất đai.
Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.
Khung giá đất, bảng giá đất đã công bố.
Thông tin về các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.
Các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai.

Hệ thống thông tin đất đai rất đa dạng và phức tạp nên khi người dân khi nhận chuyển quyền sử dụng đất (mua đất, chuyển đổi,…) cần biết dữ liệu về một thửa đất cụ thể để tránh rủi ro.


Quy định của pháp luật về quyền được biết thông tin đất đai của người dân

Theo phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai ban hành kèm theo Thông tư 34/2014/TT-BTNMT thì danh mục và nội dung dữ liệu cần cung cấp của thửa đất gồm các thông tin sau:


Thửa đất: Số hiệu thửa đất, số tờ bản đồ địa chính, diện tích, địa chỉ.
Người sử dụng đất: Họ tên vợ chồng, năm sinh, chứng minh nhân dân, địa chỉ.
Quyền sử dụng đất.
Tài sản gắn liền với đất (có tài sản gì gắn liền với đất như: Nhà ở, công trình xây dựng, rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm)
Tình trạng pháp lý.
Lịch sử biến động (đã từng chuyển nhượng cho ai,…).
Quy hoạch sử dụng đất.
Trích lục bản đồ.
Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Giao dịch đảm bảo.
Hạn chế về quyền.
Giá đất.

Nhà nước phải công khai thông tin về đất đai


Điều 28 Luật Đất đai năm 2013 quy định trách nhiệm của Nhà nước trong việc xây dựng, cung cấp thông tin về đất đai như sau:


Xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai và bảo đảm quyền tiếp cận của tổ chức, cá nhân đối với hệ thống thông tin đất đai.
Công bố kịp thời, công khai thông tin thuộc hệ thống thông tin đất đai cho tổ chức, cá nhân, trừ những thông tin thuộc bí mật theo quy định của pháp luật.
Thông báo quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai cho tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp.
Cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong quản lý, sử dụng đất đai có trách nhiệm tạo điều kiện, cung cấp thông tin về đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Như vậy, người dân có quyền được biết mọi thông tin về đất đai (trừ trường hợp thuộc phạm vi bí mật Nhà nước). Trường hợp cơ quan Nhà nước từ chối cung cấp dữ liệu đất đai thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Cách tra cứu thông tin đất đai chính xác nhất

Tra cứu thông tin đất đai là điều cần thiết trước mỗi giao dịch mua, bán, chuyển nhượng,… nhà đất. Vậy đâu là những cách tra cứu thông tin đất đai phổ biến hiện nay? Quy định của pháp luật về hình thức khai thác thông tin đất đai?

Quy định của pháp luật về hình thức khai thác thông tin đất đai

Theo Điều 9 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT tổ chức, cá nhân khai thác thông tin về đất đai qua những hình thức sau:


Khai thác thông tin đất đai qua mạng internet, cổng thông tin đất đai, dịch vụ tin nhắn SMS (chủ yếu là tra cứu văn bản quy phạm pháp luật về đất đai như Luật Đất đai, Nghị định, thông tư…).
Khai thác thông tin đất đai thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản tại cơ quan có thẩm quyền cung cấp dữ liệu đất đai (đây là hình thức chủ yếu khi muốn biết dữ liệu về một thửa đất cụ thể).

Hướng dẫn cách tra cứu thông tin đất đai phổ biến hiện nay

Tương tự như quy định của pháp luật về hình thức khai thác thông tin đất đai, hiện nay có 2 hình thức phổ biến:


Tra cứu thông tin thửa đất trực tiếp.
Tra cứu thông tin thửa đất trực tuyến.

Trước đây, người dân khi muốn biết thông tin về thửa đất sẽ phải tra cứu trực tiếp tại các cơ quan có thẩm quyền tại UBND quận, huyện nơi đang cư trú. Sau khi đến UBND quận, huyện người dân có thể gặp cán bộ chuyên trách để điền phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai, tìm hiểu hiểu thông tin và giải đáp thắc mắc.

Hiện nay, với sự phát triển của mạng internet, công nghệ 4.0, các website tra cứu trực tuyến hay những app ra đời. Người dân không cần mất thời gian để đến trực tiếp tại cơ quan nhà nước để tra cứu nữa mà hoàn toàn có thể ngồi tại nhà, hay bất cứ đâu để tra cứu thông tin về thửa đất một cách nhanh chóng, chính xác và tiện lợi nhất.


Một hạn chế của hình thức này đó là, chỉ ở những thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Đồng Nai,… mới có các website cũng như các app tra cứu. Còn một số các tỉnh thành khác, hệ thống này vẫn chưa được thiết lập, vì vậy, nếu muốn tra cứu, người dân vẫn phải đến các cơ quan theo hình thức truyền thông để biết các thông tin về thửa đất.

Theo đó, người dân có quyền biết thông tin về đất đai, trừ dữ liệu thuộc phạm vi bí mật Nhà nước (trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin thửa đất cụ thể thì phải ghi rõ mục đích sử dụng dữ liệu và cam đoan không sử dụng dữ liệu được cung cấp trái với quy định của pháp luật khi viết phiếu yêu cầu).

Khi nhận được phiếu yêu cầu, văn bản yêu cầu hợp lệ của tổ chức, cá nhân thì cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai sẽ thực hiện việc cung cấp dữ liệu cho tổ chức, cá nhân đó. Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm