Thêm dự án condotel gần 500 tỷ đồng được phê duyệt

4-12-2019, 16:54 | Tin tức |

Mới đây, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thông qua phương án quy hoạch dự án khách sạn, căn hộ du lịch Vietpearl Unit Hotel với tổng vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng.


Dự án được phê duyệt với tổng diện tích 2.571m2, nằm trên đường Trần Phú, phường 5, TP. Vũng Tàu. Công trình có quy mô chiều cao 16 tầng với các căn hộ du lịch, khách sạn phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách. Theo dự kiến, vào quý 2/2021 dự án sẽ hoàn thành với thời gian hoạt động là 50 năm.

Thêm dự án condotel gần 500 tỷ đồng được phê duyệt
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt phương án đầu tư dự án condotel gần 500 tỷ đồng.

Nhà đầu tư được UBND tỉnh yêu cầu phải có trách nhiệm tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn theo quy định về đầu tư xây dựng; đảm bảo thực hiện đúng các nội dung được phê duyệt tại Giấy phép xây dựng số 38/GPXD ngày 10/7/2019 về tính chất, chức năng cũng như chiều cao và mật độ xây dựng; cần thành lập pháp nhân tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để việc điều hành và quản lý dự án được thuận lợi.

Đồng thời, nhà đầu tư phải thực hiện ký quỹ đảm bảo năng lực thực hiện dư án theo đúng quy định của Luật Đầu tư; đảm bảo thực hiện dự án theo đúng mục tiêu thương mại, dịch vụ (khách sạn, căn hộ du lịch nghỉ dưỡng) như đã đăng ký; không được phép sử dụng vào mục đích đất ở; đảm bảo thực hiện đầy đủ các thủ tục theo đúng quy định của Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Du lịch cũng như các quy định pháp luật khác có liên quan;

Chủ đầu tư cũng cần thực hiện các nghĩa vụ thuế liên quan đến dự án theo các quy định được nêu tại văn bản số 6833/CT-THNVDT ngày 12/8/2019 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngoài ra, chủ đầu tư phải tuân thủ theo các quy định về điều chỉnh chủ trương đầu tư được nêu tại Luật Đầu tư nếu có sự thay đổi về quy mô và vốn đầu tư. Trong trường hợp nhà đầu tư không đảm bảo tiến độ dự án như đã cam kết, UBND tỉnh sẽ chấm dứt hiệu lực chủ trương của dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.


(Theo Nhịp sống kinh tế)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN