CCTV+: Cơ quan kỷ luật hàng đầu của Trung Quốc thông qua thông cáo nhằm thúc đẩy quyền tự quản toàn diện và nghiêm ngặt của Đảng

| 12-01-2023, 16:09 | PR Newswire

BẮC KINH, 12/1/2023 /PRNewswire/ -- Hôm thứ Ba, cơ quan kỷ luật hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) đã cam kết trong một thông cáo rằng việc nghiên cứu và thực hiện các nguyên tắc chỉ đạo của Đại hội đại biểu toàn quốc CPC lần thứ 20 sẽ là nhiệm vụ chính trị hàng đầu hiện nay và trong tương lai gần, đồng thời không ngừng thúc đẩy quyền tự quản toàn diện và nghiêm ngặt của Đảng.


Thông cáo đã được thông qua tại phiên họp toàn thể thứ hai của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) lần thứ 20 của CPC được tổ chức tại Bắc Kinh từ thứ Hai đến thứ Ba.

Ông Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ủy ban Trung ương CPC, Chủ tịch Trung Quốc và Chủ tịch Quân ủy Trung ương đã tham dự phiên họp và có bài phát biểu quan trọng.

Bài phát biểu của ông Tập tại phiên họp được nghiên cứu và nhất trí rằng đã cung cấp định hướng cơ bản để thúc đẩy dự án mới to lớn về xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật trên hành trình mới của Trung Quốc trong kỷ nguyên mới, theo thông cáo kêu gọi toàn thể đảng viên học tập và thực hiện tinh thần trong bài phát biểu của ông Tập.

Các cơ quan kiểm tra, giám sát kỷ luật, kỷ luật phải lấy việc học tập và thực hiện các phương châm chỉ đạo của Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 làm nhiệm vụ chính trị hàng đầu trong giai đoạn hiện nay và sắp tới, biến việc thực hiện có hiệu quả các nguyên tắc chỉ đạo thành động lực mạnh mẽ, thúc đẩy công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật phát triển chất lượng cao trong hành trình mới của thời kỳ mới.

Phiên họp đã đưa ra yêu cầu về tám điểm:

  • Tập trung thực hiện các quyết sách chiến lược của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc về tăng cường giám sát chính trị;
  • Đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, quy chế tự đổi mới của Đảng;
  • Bảo đảm thanh tra chính trị là công cụ đắc lực;
  • Kiên trì thực hiện Nghị quyết tám điểm của Ban lãnh đạo Trung ương Đảng về rèn luyện tư cách đạo đức, bài trừ hủ tục, chủ nghĩa quan liêu, chủ nghĩa khoái lạc và thói xa hoa;
  • Ra sức siết chặt toàn diện kỷ luật Đảng;
  • Giành thắng lợi trong cuộc chiến chống tham nhũng cam go và kéo dài;
  • Đẩy mạnh đổi mới hệ thống kiểm tra, giám sát kỷ luật đầy đủ và toàn diện.
  • Và phát triển nguồn nhân lực với đầy đủ phẩm chất, năng lực gánh vác trách nhiệm kiểm tra, giám sát kỷ luật trên hành trình mới trong kỷ nguyên mới.

Liên kết: https://www.youtube.com/watch?v=qUSUK9dwD4s


nguồn: CCTV+
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm