NHỮNG BƯỚC ĐI ĐÚNG HƯỚNG CỦA ĐỘI NGŨ FERRERO TRÊN HÀNH TRÌNH THEO ĐUỔI MỤC TIÊU BỀN VỮNG

| 14-07-2022, 16:36 | PR Newswire

SINGAPORE, 14/07/2022 /PRNewswire/ -- Theo báo cáo ngày hôm nay, Tập đoàn bánh kẹo đóng gói toàn cầu Ferrero hiện đang trên hành trình theo đuổi các mục tiêu bền vững đầy tham vọng như chuyển đổi nhà máy sản xuất sang mô hình sử dụng năng lượng tái tạo, đạt được các mục tiêu về nguồn cung ứng và đóng gói. 

Báo cáo tiến trình hướng tới bền vững lần thứ 13 của Ferrero đã nêu rõ những bước đi của tập đoàn trong công cuộc vươn tới mục tiêu về môi trường và xã hội trong năm 2021, đồng thời không thể không nhắc đến bốn lĩnh vực trọng tâm được lồng ghép vào mục tiêu gồm: bảo vệ môi trường, tìm nguồn cung ứng nguyên liệu bền vững, thúc đẩy tiêu dùng có trách nhiệm và trao quyền cho mọi người. Trước khi xuất bản Báo cáo bền vững, Tập đoàn đã từng công bố Báo cáo nhân quyền đầu tiên, đề cập đến các vấn đề nhân quyền nổi bật nhất trong toàn bộ chuỗi giá trị. 

Ông Giovanni Ferrero, Chủ tịch Điều hành của Tập đoàn Ferrero cho biết: "Đại dịch đã khiến nền kinh tế và xã hội toàn cầu trở nên gián đoạn, khi ấy mỗi quốc gia phải đối mặt với những trở ngại riêng. Tuy nhiên, trên cương vị là một doanh nghiệp, chúng tôi có thể khẳng định khả năng phục hồi và tiến độ vững vàng của các kế hoạch phát triển bền vững của chúng tôi không hề bị ảnh hưởng, điều này sẽ rõ ràng hơn sau khi đọc báo cáo. Bên cạnh đó, chúng tôi vẫn tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh khi thực hiện những thương vụ mua lại mới cũng như duy trì tốc độ tăng trưởng tự thân"

Điểm nổi bật từ Báo cáo tiến trình hướng tới bền vững 2021 bao gồm: 

●  Ferrero đang trên đà đạt được mục tiêu đến năm 2025 là đảm bảo 100% bao bì có thể tái sử dụng, tái chế hoặc có thể phân hủy, đạt mức cao 83% so với năm ngoái 

●  Ngoài ra một mục tiêu bền vững lớn liên quan đến bao bì được Tập đoàn ấp ủ là cung cấp 10% nhựa nguyên sinh và tăng hàm lượng tái chế trong bao bì nhựa lên 12% vào năm 2025 

●  Nguồn cung ứng năng lượng tái tạo đang chuyển đổi nhanh chóng với 84% điện năng cung cấp cho các nhà máy sản xuất hiện nay xuất phát từ các nguồn tái tạo và 16 trong số các nhà máy của công ty vận hành dựa trên 100% điện tái tạo 

●  Ferrero đã đạt mục tiêu tìm nguồn cung ứng 100% từ đường mía và được Bonsucro chứng nhận 

●  Tỷ lệ truy xuất nguồn gốc đến trang trại đạt trên 95% trong tổng số sản lượng cacao của Tập đoàn 

●  Tập đoàn đã tổ chức đào tạo cho hơn 134.000 nông dân ở Côte d'Ivoire và Ghana với mục đích thúc đẩy phương thức thực hành nông nghiệp có trách nhiệm tại các vùng trồng ca cao trọng điểm, góp phần thực hiện cam kết thực tế của Ferrero với các nông dân đối tác 

Ông Lapo Civiletti, Giám đốc Điều hành của Tập đoàn Ferrero chia sẻ: "Trong toàn bộ bản báo cáo này, về cơ bản chúng tôi đã nêu lên nhiều khía cạnh trong chiến lược phát triển bền vững hướng tới các mục tiêu mà chúng tôi tự đặt ra. Chúng tôi đã tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng và xác nhận chương trình chi tiêu vốn trung ương nhằm giảm lượng khí thải carbon và đạt được nhiều cải tiến trong danh mục bao bì, phù hợp với lộ trình phát triển bền vững đến năm 2025. Trong chuỗi cung ứng nguyên liệu, chúng tôi đã công bố hoặc cập nhật Điều lệ cacao, Điều lệ dầu cọ và Điều lệ hạt phỉ với mục đích sản xuất tạo ra giá trị cho tất cả mọi người trong từng ngành tương ứng"

Truy cập địa chỉ www.ferrerosustainability.com để tìm hiểu thêm thông tin. 

 


nguồn: Ferrero Group
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm