Đồng Nai: Diện tích tối thiểu sau tách thửa là 60m2

| 15-06-2020, 10:06 | Thị trường 24h

Diện tích tối thiểu của thửa đất sau tách thửa đối với đất ở tại đô thị theo quy định tách thửa mới của Đồng Nai là 60m2. Trong khi đó, diện tích tối thiểu đối với đất ở nông thôn sẽ là 80m2.


Đồng Nai: Diện tích tối thiểu sau tách thửa là 60m2
Quy định tách thửa đất mới vừa được tỉnh Đồng Nai ban hành

Vừa qua, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh đã ký quyết định số 22/2020, ban hành quy định tách thửa cho từng loại đất trên địa bàn.

Cụ thể, diện tích tối thiểu của thửa đất sau tách thửa đối với đất ở đô thị là 60m2 (có bao gồm xã Long Hưng, TP. Biên Hòa). Tại khu vực nông thôn, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa với đất ở sẽ là 80m2. Được biết, diện tích tối thiểu vừa nêu không bao gồm diện tích hành lang bảo vệ các công trình công cộng, công trình chưa thu hồi đất, diện tích đất trong quy hoạch thực hiện dự án.

Về đất nông nghiệp, tại khu vực đô thị sẽ có diện tích tối thiểu sau tách thửa là 500m2 (đã bao gồm xã Long Hưng). Trong khi đó, diện tích tối thiểu sau khi tách thửa với đất nông nghiệp tại nông thôn là 1.000m2. 

Cũng theo quy định trên, diện tích tối thiểu của thửa đất sau tách thửa đối với đất phi nông nghiệp không phải là đất ở là 60m2 hoặc 80m2 tùy thuộc vào đất ở đô thị hay đất ở nông thôn; ngoại trừ các trường hợp được nhà nước chuyển mục đích sử dụng đất,  giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư thì sẽ thực hiện theo dự án đầu tư được phê duyệt bởi cấp có thẩm quyền.

UBND cấp huyện sẽ có nhiệm vụ xem xét, cho phép tách thửa với người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân. Cùng với đó dựa theo các quy định khác cho phép tách thửa trong trường hợp  nhận thừa kế sử dụng đất hoặc tặng/cho quyền sử dụng đất cho con có nhu cầu tách thửa nhưng không đảm bảo diện tích tối thiểu; các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn; cá nhân, hộ gia đình chuẩn hộ nghèo, cận nghèo.

Quyết định trên sẽ thay thế cho quyết định 03 được ban hành bởi UBND tỉnh Đồng Nai vào tháng 1/2018 và chính thức có hiệu lự kể từ ngày 1/7/2020.


(Theo ThanhnienViet)
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm