Dự án Trung tâm triển lãm quốc gia tại Đông Anh: Hà Nội muốn được quyền phê duyệt chủ trương đầu tư

| 15-06-2020, 01:57 | Thị trường 24h

Cuối tháng 5/2020, Thủ tướng đã ban hành Quyết định 702/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 khu vực trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia tại huyện Đông Anh.

Thực hiện quyết định trên của Thủ tướng, ngày 1/6/2020, UBND thành phố Hà Nội đã giao các sở triển khai các nhiệm vụ.

Cụ thể, UBND thành phố giao Sở Quy hoạch và Kiến trúc chủ trì, phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội cập nhật nội dung điều chỉnh vào hồ sơ đồ án quy hoạch chung xây dựng Thủ đô để quản lý thực hiện theo quy hoạch được duyệt;

Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Đông Anh, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và các đơn vị có liên quan tổ chức công bố nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung, hồ sơ đồ án quy hoạch chung sau khi được cập nhật gửi về Bộ Xây dựng để lưu giữ;

Hướng dẫn các đơn vị tổ chức lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết khu vực liên quan đến điều chỉnh cục bộ, trình UBND thành phố phê duyệt, đảm bảo kết nối khu vực điều chỉnh quy hoạch với các khu chức năng khác; đối với diện tích đất công cộng, đất cây xanh, thể dục thể thao được điều chỉnh giảm, cần nghiên cứu cân đối khi rà soát điều chỉnh quy hoạch khu vực Bắc sông Hồng.

Đối với Sở Xây dựng, UBND thành phố yêu cầu lập kế hoạch và tổ chức triển khai xây dựng hệ thống hạ tầng kĩ thuật, hạ tầng xã hội tại khu vực điều chỉnh quy hoạch và các khu chức năng khác đảm bảo yêu cầu kết nối đồng bộ;

Phối hợp với các bên tổ chức thực hiện quy hoạch đảm bảo quy định về đất đai, đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường.

Tiếp nối hoạt động trên, ngày 2/6/2020, UBND thành phố đã có cuộc họp để thảo luận, cho ý kiến về việc thông qua đồ án quy hoạch phân khu đô thị GN(A) tỷ lệ 1/5000 tại các xã Cổ Loa, Đông Hội, Mai Lâm, Xuân Canh (huyện Đông Anh).

Thành phần tham dự cuộc họp này gồm có Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, các Phó chủ tịch: Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Doãn Toản, các giám đốc/phó giám đốc các sở và đại diện nhà đầu tư là ông Phạm Thiếu Hoa – Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam.

Kết luận phiên họp, UBND thành phố thống nhất chủ trương theo đề xuất của Sở Quy hoạch và Kiến trúc tại văn bản 2632/QHKT-P2 ngày 29/5/2020 về nội dung đồ án quy hoạch phân khu đô thị GN(A) tỷ lệ 1/5000 tại các xã Cổ Loa, Đông Hội, Mai Lâm và Xuân Canh; giao Sở Quy hoạch Kiến trúc khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo báo cáo của Ban cán sự đảng UBND thành phố trình thường trực thành ủy, Ban thường vụ thành ủy xin chủ trương theo quy định.

Sở Quy hoạch Kiến trúc cũng được giao tổ chức họp hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố; phối hợp với UBND huyện Đông Anh và Công ty Cổ phần trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam lấy ý kiến của cộng đồng dân cư có liên quan; thẩm định, trình UBND thành phố đồ án quy hoạch phân khu GN(A) tỷ lệ 1/5000, nhiệm vụ đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 các dự án.

Đáng chú ý, UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn nhà đầu tư các thủ tục liên quan đến quyết định chủ trương đầu tư, khẩn trương tham mưu UBND thành phố dự thảo văn bản báo cáo Thủ tướng về việc ủy quyền cho UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khu trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia tại Đông Anh.

[/i]
Ái Châu Tử
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm