Quy định mới về việc cấp sổ hồng cho nhà ở riêng lẻ

Nguyễn Thanh Thuý Nguyễn Thanh Thuý | 18-03-2020, 02:14 | Thị trường 24h / Góc pháp luật

Khi xây mới hoặc sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ đã có giấy phép xây dựng và nằm ngoài khu vực quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 thì một số trường hợp sẽ được cấp sổ hồng.

Quy định mới về việc cấp sổ hồng cho nhà ở riêng lẻ
TP.HCM vừa ra văn bản mới quy định về việc cấp sổ cho nhà ở riêng lẻ

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản về việc xử lý công trình xây dựng mới nhà ở riêng lẻ hoặc công trình sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố. Văn bản này được gửi tới Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các quận huyện. 

Những nội dung trong văn bản nhằm tạo sự thống nhất trong việc kiểm tra hoạt động xây dựng, với việc xử lý công trình xây mới nhà ở riêng lẻ hoặc công trình sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ và việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở riêng lẻ trên địa bàn.

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, các điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở riêng lẻ (sổ hồng) với công trình xây mới nhà ở riêng lẻ hoặc công trình sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ, ngoài khu vực quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, đã được cấp Giấy phép xây dựng gồm: không làm thay đổi chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc theo giấy phép xây dựng được cấp, có diện tích nhỏ hơn so với giấy phép xây dựng, không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực công trình, không thuộc trường hợp điều chỉnh giấy phép xây dựng theo Điều 98, Luật Xây dựng 2014.

Bên cạnh đó, việc xây dựng sẽ không coi là sai nội dung giấy phép xây dựng nếu: Thay đổi hình thức kiến trúc mặt ngoài của công trình trong đô thị không thuộc khu vực có yêu cầu về quản lý kiến trúc. Điều chỉnh thiết kế bên trong công trình không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm thay đổi chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc theo giấy phép xây dựng được cấp, không làm ảnh hưởng đến an toàn phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường.

Với công trình xây mới nhà ở riêng lẻ hoặc công trình sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ, ở nông thôn thuộc công trình được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại điểm k, khoản 2, Điều 89, Luật Xây dựng năm 2014, theo yêu cầu của Sở Xây dựng, UBND quận, huyện cần thực hiện theo quy định, tại khoản 2, Điều 2, Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về quản lý trật tự xây dựng với công trình được miễn giấy phép xây dựng: Việc quản lý trật tự xây dựng căn cứ vào quy hoạch xây dựng được duyệt và các quy định của pháp luật có liên quan.

UBND các cấp theo phân cấp ban hành quy định về quản lý quy hoạch, kiến trúc để làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng với khu vực chưa có quy hoạch xây dựng được duyệt. Với các công trình được miễn giấy phép xây dựng, việc quản lý trật tự xây dựng là kiểm tra sự tuân thủ quy định về quản lý quy hoạch, kiến trúc hoặc quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị (nếu có). Trong trường hợp đã có sự thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng thì sẽ kiểm tra sự tuân thủ thiết kế đã được thẩm định và các quy định liên quan.

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm