Dự kiến khung giá đất Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024 sẽ tăng 15-20 %

| 11-12-2019, 11:38 | Thị trường 24h

Nội dung trên được nêu tại tờ trình của UBND TP. Đà Nẵng gửi HĐND TP. Đà Nẵng xem xét ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn trong 5 năm tiếp theo.


Theo nội dung tờ trình, quy định giá đất ở cao nhất tại Đà Nẵng cho giai đoạn 5 năm tới sẽ là 196,3 triệu đồng/m2; là 156 triệu đồng/m2 đối với đất thương mại dịch vụ tại đô thị và mức 117 triệu đồng/m2 được áp dụng cho đất sản xuất - kinh doanh tại đô thị. Còn khung giá đất tối đa đối với loại đất ở nông thôn là 16,5 triệu đồng/m2.

Dự kiến khung giá đất Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024 sẽ tăng 15-20 %
TP. Đà Nẵng dự kiến tăng khung giá đất mới lên 15-20 %.

Việc xây dựng khung giá các loại đất trên địa bàn giai đoạn 2020-2024 theo UBND TP. Đà Nẵng là việc làm cần thiết, đảm bảo quy định xây dựng bảng giá đất định kỳ 5 năm một lần, công bố vào ngày 1/1 được nêu tại Luật Đất đai năm 2013.

Đại diện UBND TP. Đà Nẵng cũng cho biết thêmbảng giá đất trên địa bàn TP giai đoạn 2020-2024 sẽ tăng bình quân từ 15-20 % so với bảng giá đất đang được áp dụng hiện nay. Bảng giá đất dự kiến này được UBND TP. Đà Nẵng xây dựng dựa trên sự phù hợp với nội dung dự thảo Khung giá đất dự kiến của Chính phủ.

Theo dự thảo Khung giá đất được Chính phủ xem xét ban hành, giá đất ở đô thị cao nhất tại Đà Nẵng là 151 triệu đồng/m2. Có tất cả 20 tuyến đường, đoạn đường nằm trong dự thảo bảng giá đất Đà Nẵng cho 5 năm tới vượt so với khung giá đất 151 triệu đồng/m2 theo quy định của Chính phủ. Tuy nhiên, điều này vẫn đảm bảo quy định của pháp luật, bởi đối với những trường hợp cụ thể có thể được phép vượt 30% so với khung. Nếu tính theo tỷ lệ vượt này thì giá đất ở tối đa tại TP. Đà Nẵng sẽ là 151 triệu đồng/m2 x 1,3 = 196,3 triệu đồng/m2.


(Theo Đầu tư chứng khoán)
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm