Phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ năm 2022 đạt 332 nghìn tỷ đồng

| 19-12-2022, 19:58 | Thị trường 24h

Theo Bộ Tài chính, đến ngày 15/12/2022, có 447 mã trái phiếu niêm yết; quy mô giao dịch bình quân đạt 7,82 nghìn tỷ đồng/phiên, giảm 31,4% so với năm 2021.

Khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đến ngày 15/12/2022 là 332 nghìn tỷ đồng, giảm 34,76% so với cùng kỳ năm 2021 và có xu hướng giảm dần qua các quý.

Các tổ chức tín dụng là nhóm phát hành chính trong năm 2022, chiếm 41% tổng khối lượng phát hành; các doanh nghiệp bất động sản phát hành 28,6%; doanh nghiệp xây dựng, sản xuất phát hành lần lượt là 7,8% và 6,7%; các doanh nghiệp khác chiếm 15%. Hoạt động mua lại trước hạn tăng, lũy kế 11 tháng đầu năm là xấp xỉ 181 nghìn tỷ đồng, tăng 29,3% so với cả năm 2021.

Phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ năm 2022 đạt 332 nghìn tỷ đồng

(Ảnh minh họa)


Cũng theo Bộ Tài chính, trước sai phạm của một số doanh nghiệp khiến thị trường trái phiếu doanh nghiệp diễn biến phức tạp, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Đồng thời, Bộ cũng báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp ổn định thị trường trái phiếu doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phát hành, đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư trái phiếu. Tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đa dạng trên các kênh truyền thông, thông cáo báo chí khuyến nghị đối với các nhà đầu tư, nhằm ổn định thị trường, tạo dựng niềm tin của nhà đầu tư.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục rà soát để hoàn thiện về thể chế, giúp tháo gỡ khó khăn cho thị trường, trong khi vẫn đảm bảo mục tiêu phát triển ổn định, an toàn cho thị trường trong trung và dài hạn.


Nam Yên
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm