Flamingo chủ động đề xuất dừng dự án Khu du lịch Hồ Núi Cốc hơn 2.500 tỷ

| 8-09-2022, 11:13 | Thị trường 24h

Theo đó, UBND tỉnh Thái Nguyên giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động dự án theo quy định của pháp luật; đồng thời giải quyết các vấn đề có liên quan đến dự án theo đúng các quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Đại Từ và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ rà soát, thu hồi, chấm dứt hiệu lực hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền thu hồi, chấm dứt hiệu lực các văn bản liên quan đến dự án (nếu có) theo đúng quy định. 

UBND huyện Đại Từ cũng được giao thực hiện công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch của dự án theo quy định. Tham mưu, đề xuất phương án lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhằm phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Đồng thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xử lý các vấn đề có liên quan đến dự án theo quy định. 

Theo quy hoạch chi tiết xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc, dự án nằm tại xóm Gốc Mít, xã Tân Thái với tổng diện tích trên 44,6ha (trong đó đất biệt thự, đất hỗn hợp, đất dịch vụ du lịch, cây xanh, mặt nước; đầu mối hạ tầng kỹ thuật; giao thông; diện tích mặt nước Hồ Núi Cốc).

Các khu chức năng xây dựng trong khu du lịch như khu biệt thự, khu du lịch đảo, khu du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí… Các công trình xây dựng đồng nhất về hình thức, kiến trúc mang bản sắc dân tộc tại địa phương.

Đây là khu du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa trên cơ sở khai thác các nguồn tài nguyên du lịch và kết nối với các điểm du lịch trên địa bàn huyện. Trên cơ sở đó thu hút đầu tư, khai thác các lợi thế của khu vực…

Trước đó vào tháng 11/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã thống nhất thông qua chủ trương đối với đề xuất thực hiện dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao hồ Núi Cốc do Công ty Cổ phần Flamingo Holding Group đề xuất với tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng. 


Minh Tuệ
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm