Giấy phép xây dựng có thời hạn bao lâu? Có được hoàn công không?

Nguyễn Thanh Thuý Nguyễn Thanh Thuý | 15-03-2022, 09:20 | Thị trường 24h

Giấy phép xây dựng có thời hạn hay còn gọi là giấy phép xây dựng tạm thời là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình. Giấy phép xây dựng này được cấp cho xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ được sử dụng trong thời hạn nhất định theo kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng. 

Nhiều người vẫn còn thắc mắc giấy phép xây dựng có thời hạn là gì

Giấy phép xây dựng thời hạn trong bao lâu? 

Theo khoản 10 Điều 90 Luật xây dựng 2014 quy định: “Giấy phép xây dựng tạm thời có hiệu lực kể từ ngày cấp phép và không quá 12 tháng kể từ ngày cấp phép.

Nếu trường hợp sau khi xin giấy phép nhưng tài chính kinh tế không đủ để thực hiện thi công, trước khi thi công trên giấy phép xây dựng hết hiệu lực và công trình vẫn chưa được khởi công thì chủ đầu tư phải làm hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn tối đa 2 lần. Thời gian gia hạn mỗi lần là 12 tháng. Khi hết thời gian gia hạn giấy phép xây dựng mà chưa khởi công xây dựng thì chủ đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới.”

Giấy phép xây dựng được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Đối tượng được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn?

Những khu vực xây dựng có quy hoạch đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất thì sẽ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để thi công công trình nếu có đủ điều kiện theo quy định.

Hay nói cách khác đối với những khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng theo mục đích sử dụng đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa triển khai thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất thì sẽ được cấp giấy phép có thời hạn cho chủ đầu tư.

Giấy phép xây dựng có thời hạn bao lâu? Có được hoàn công không?
Giấy phép xây dựng có thời hạn được cấp cho những đối tượng đủ điều kiện theo quy định

Giấy phép xây dựng có thời hạn có được hoàn công không?

Những công trình xây dựa trên giấy phép có thời hạn là những công trình được thi công trên những khu đất đã có quy hoạch cụ thể được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và công bố. Vậy nên những công trình này chỉ được phép tồn tại trên một khoảng thời gian nhất định cho đến khi những quy hoạch của nhà nước được triển khai và có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Có nghĩa là khi chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì người dân, chủ đất vẫn có thể triển khai xây dựng nhà, công trình mới trên khu vực đó. Tuy nhiên, những công trình đó đã nằm trên phạm vi quy hoạch của các dự án, nên tất nhiên những công trình ấy chỉ được sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định. Vậy nên những công trình ấy sẽ bị tháo dỡ bất cứ lúc nào và không được tiến hành bồi thường, dễ gây một tổn thất rất lớn cho chủ công trình. Qua đó đã trả lời cho câu hỏi: Giấy phép xây dựng có thời hạn có được bồi thường không?

Do đó, những công trình xây dựng dựa trên loại giấy phép này sẽ không được hoàn công giống như giấy phép xây dựng chính thức.

Những công trình xây dựng dựa trên giấy phép xây dựng có thời hạn sẽ không được hoàn công như giấy phép chính thức

Những điều kiện để được cấp phép xây dựng có thời hạn tạm thời

Theo Điều 94, Luật xây dựng 2014 sửa đổi bổ sung năm 2020, điều kiện chung để công trình được cấp giấy phép tạm thời cụ thể quy định như sau:

(“1. Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng có thời hạn gồm:

a) Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Phù hợp với quy mô công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho từng khu vực và thời hạn tồn tại của công trình theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

c) Phù hợp với mục đích sử dụng đất được xác định tại giấy tờ hợp pháp về đất đai của người đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn;

d) Khi hết thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn và cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định thu hồi đất, chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ. Trường hợp quá thời hạn này mà quy hoạch xây dựng chưa thực hiện được, chủ đầu tư được tiếp tục sử dụng công trình cho đến khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định thu hồi đất. Việc hỗ trợ khi phá dỡ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

2. Công trình xây dựng được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và các khoản 3, 4 và 5 Điều 91 của Luật này.

3. Nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và các điểm b, c và d khoản 1 Điều 93 của Luật này.

4. Đối với công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, khi hết thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng mà quy hoạch xây dựng có điều chỉnh kéo dài kế hoạch thực hiện thì cơ quan đã cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm thông báo về việc gia hạn thời gian tồn tại của công trình. Trường hợp chủ đầu tư tiếp tục có nhu cầu xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo thì thực hiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo thời hạn của quy hoạch xây dựng điều chỉnh.

5. Đối với công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này và đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới mà chỉ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo.

Trường hợp sau 03 năm kể từ ngày công bố kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố mà không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được quyền đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.”)

Tìm hiểu kỹ quy định theo pháp luật để việc thi công suôn sẻ và thành công

Đối với những công trình xây trên những khu đất có kế hoạch sử dụng hàng năm thì chỉ được cấp giấy phép xây dựng để cải tạo sửa chữa, không cấp giấy phép xây dựng thời hạn để xây mới công trình.

Trên đây là những thông tin mà Thông tin dự án muốn chia sẻ để giúp bạn hiểu rõ giấy phép xây dựng có thời hạn là gì và các quy định liên quan để công trình diễn ra đúng như mong muốn. Ngoài ra, đừng quên truy cập Thông tin dự án để tham khảo các thông tin mua bán, cho thuê các loại hình bất động sản đa dạng về vị trí, diện tích, giá bán… trên khắp cả nước. Chúc bạn thành công!

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm