Bình Thuận yêu cầu các phòng công chứng dừng giao dịch với 3 dự án đang bị điều tra

| 29-11-2021, 19:22 | Thị trường 24h

Cụ thể, 4 doanh nghiệp bị nêu điểm mặt gồm: Công ty cổ phần Rạng Đông; Công ty TNHH Khu đô thị biển Phan Thiết; Công ty cổ phần Tân Việt Phát, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trường Phúc Hải, liên quan đến ba dự án là: Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết; Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2; Dự án Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long (TP.Phan Thiết).

Bình Thuận yêu cầu các phòng công chứng dừng giao dịch với 3 dự án đang bị điều tra

Một phần sai phạm liên quan đến Khu đô thị biển Phan Thiết


Sở Tư pháp Bình Thuận đề nghị các đơn vị hành nghề công chứng tạm dừng giao dịch, mua bán, chuyển nhượng nhà, đất tại ba dự án nêu trên theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Đối với các hồ sơ giao dịch nhà, đất tại các dự án nêu trên mà đứng tên chủ sở hữu trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân thì vẫn thực hiện theo đúng quy định của Bộ Luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Công chừng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đồng thời, Sở Tư pháp Bình Thuận cũng đề nghị các đơn vị hành nghề công chứng phải tra cứu Hệ thống Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực, xem xét kỹ nội dung cập nhật, chú ý đến đối tượng bị tạm dừng giao dịch tài sản nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến nhà, đất tại ba dự án trên.

Việc tạm dừng giao dịch tại ba dự án trên theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Thuận nhằm thực hiện yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công An để điều tra liên quan đến các dấu hiệu sai phạm.

Công ty TNHH đầu tư xây dựng Trường Phúc Hải dính nhiều sai phạm tại dự án lấn biển, bố trí, sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long


Được biết, ngày 28/7, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong đã có công văn yêu cầu Sở TN-MT, Sở Xây dựng và UBND TP.Phan Thiết phối hợp, rà soát, tổng hợp thông tin, hồ sơ pháp lý các tài sản và việc giao dịch mua bán tài sản thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Rạng Đông, Công ty TNHH Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết - chủ dự án Khu đô thị biển Phan Thiết; Công ty cổ phần Tân Việt Phát - chủ dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2; Công ty TNHH đầu tư xây dựng Trường Phúc Hải tại dự án lấn biển, bố trí, sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long, để cung cấp cho Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Yêu cầu này xuất phát từ việc ngày 13/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công An có công văn gửi UBND tỉnh Bình Thuận, đề nghị cung cấp hồ sơ liên quan, tạm dừng giao dịch đối với các tài sản nêu trên. 

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm