Quảng Nam: "Lệnh" thanh tra 6 dự án bất động sản của Công ty Thái Dương

| 22-10-2021, 20:25 | Thị trường 24h

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam vừa phát đi Thông báo số 471/TB-UBND về kết luận cuộc họp giao ban ngày 18/10/2021 giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong thông báo kết luận, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Xây dựng tổ chức thanh tra việc triển khai thực hiện 6 dự án do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Thái Dương (Công ty Thái Dương) làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, đánh giá cụ thể năng lực của công ty, tiến độ, khả năng triển khai thực hiện các dự án, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Quảng Nam: "Lệnh" thanh tra 6 dự án bất động sản của Công ty Thái Dương

Quảng Nam yêu cầu thanh tra 6 dự án bất động sản của Công ty Thái Dương.


Động thái này được được đưa ra sau khi lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 520/BC-SKHĐT ngày 11/10/2021 về điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Ngân Câu Villa, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư phố chợ Trường Xuân (phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ) đến hết Quý III/2022 (giãn tiến độ thêm 12 tháng so với tiến độ đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 6035/UBND-KTN ngày 23-10-2018).

Người đứng đầu UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty Thái Dương (chủ đầu tư) tích cực phối hợp với địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, khẩn trương hoàn thành toàn bộ hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định, đảm bảo đưa dự án vào hoạt động theo đúng tiến độ đã được UBND tỉnh thống nhất.

Đối với dự án dự án khu dân cư Quảng Lăng tại đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND thị xã Điện Bàn chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, chủ đầu tư rà soát lại quy hoạch, sự cần thiết triển khai dự án để đề xuất việc tiếp tục thực hiện hoặc chấm dứt thực hiện, điều chỉnh sang đất công cộng, chỉnh trang đô thị, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Ngoài 3 dự án trên, Công ty Thái Dương còn được cấp phép thực hiện đầu tư 3 dự án khác, đều tại Khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc và tới thời điểm này cả 3 đều chưa hoàn thành. 3 dự án gồm: Khu Dân cư mới Thái Dương 2, Khu đô thị Nam Ngọc và Khu đô thị Hỗn hợp Thái Dương 3.

Còn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Công ty Thái Dương hiện đang là chủ đầu tư của nhiều dự án bất động sản như: Khu dân cư Quảng Lăng; Khu dân cư phố chợ Trường Xuân; Khu đô thị Ngân Câu Villa; Khu đô thị Nam Ngọc,…

Ngày 2/6/2021, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Công văn số 3304/UBND-KTN về việc kiểm tra thông tin về giao dịch, rao bán sản phẩm bất động sản trên mạng xã hội.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, dự án Khu dân cư phố chợ Trường Xuân chưa đủ điều kiện để thực hiện các giao dịch và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Do đó, yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Tam Kỳ và các Sở, ngành liên quan kiểm tra, rà soát thông tin và làm việc với chủ đầu tư dự án để chấn chỉnh và thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng cho mọi tổ chức, cá nhân được biết. Trường hợp có sai phạm, xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh xử lý theo đúng quy định; báo cáo kết quả cho UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo.

Trường hợp cần thiết, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thanh tra, thu hồi dự án hoặc chỉ đạo điều tra để xử lý các sai phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật; đối với các chủ đầu tư có sai phạm lớn, đề xuất UBND tỉnh xem xét, không cho tham gia các hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm