Thanh Hóa: Lập quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị mới phía Đông Bắc thị trấn Tân Phong có diện tích 67,5 ha

| 28-07-2021, 15:16 | Thị trường 24h

Ảnh minh họa.

Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa chấp thuận đề xuất của UBND huyện Quảng Xương về việc lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới phía Đông Bắc thị trấn Tân Phong.

Tại văn bản vừa được gửi tới Sở Xây dựng, UBND huyện Quảng Xương, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đồng ý với đề nghị của Sở Xây dựng giao UBND huyện Quảng Xương lập quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị mới phía Đông Bắc thị trấn Tân Phong có diện tích 67,5ha.

Để lập quy hoạch khu đô thị trên, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa yêu cầu, kinh phí cho công tác lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 9859/UBND-CN ngày 23/7/2020.

Sau khi quy hoạch được duyệt, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án, các vấn đề về đầu tư, đất đai, tài chính khác có liên quan được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.

Trước đó, Công văn số 9859/UBND-CN ngày 23/7/2020 nêu rõ sau khi quy hoạch chung thị trấn Tân Phong được phê duyệt, UBND huyện Quảng Xương có nhiệm vụ lên phương án đề xuất quy mô, diện tích lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới phía Đông Bắc thị trấn Tân Phong.


Kinh phí cho công tác lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 sẽ do Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Hoàng Hải tài trợ. Tuy nhiên, vê vấn đề này, UBND tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu Công ty Hoàng Hải phải có cam kết không có các điều kiện ràng buộc và không yêu cầu hoàn trả trong bất kỳ trường hợp nào.


Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm